(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT LẤN CHIẾM ĐƯỜNG GIAO THÔNG.
Người hỏi : Tập thể các hộ dân trong khu phố.     Số điện thoại: 0919230251     Email: Hoangthithuy1317@gmail.com     Địa chỉ: Hẻm 4, Trần Hưng Đạo, kp 1, f1, TPTN
Ngày hỏi: 17/06/2020 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 17/06/2020 - 14 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi: Từ sau 1975 đến nay, ở khu phố chúng tôi đang sinh sống có một con hẻm nhỏ mà mọi người hay gọi là hẻm xe bò ( nay là con hẻm nằm giữa đất của bà Huỳnh Kim Oanh và gia đình ông Tuấn bà Lẻng số nhà 180 Trần Hưng Đạo), đâ là con đường đề bà con trong xóm đi lại làm ăn, sinh sống. Bỗng vào khoảng năm 2001 ông Tuấn đổ xi măng làm con đường riêng cho gia đình ông. Nay do vì người dân trong xóm bức xúc việc giao thông đi lại khó khăn, chúng tôi đã thống nhất kiến nghị lên Đảng Uỷ, UBND phường 1 và các cấp có thẩm quyền xem xét, lấy lại con đường công cộng cho bà con trong xóm.
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 28/06/2020 - 21 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo UBND phường 1 xác minh, xử lý vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin cho quý bà con được biết.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT LẤN CHIẾM ĐƯỜNG GIAO THÔNG.
 Nội dung câu hỏi: Từ sau 1975 đến nay, ở khu phố chúng tôi đang sinh sống có một con hẻm nhỏ mà mọi người hay gọi là hẻm xe bò ( nay là con hẻm nằm giữa đất của bà Huỳnh Kim Oanh và gia đình ông Tuấn bà Lẻng số nhà 180 Trần Hưng Đạo), đâ là con đường đề bà con trong xóm đi lại làm ăn, sinh sống. Bỗng vào khoảng năm 2001 ông Tuấn đổ xi măng làm con đường riêng cho gia đình ông. Nay do vì người dân trong xóm bức xúc việc giao thông đi lại khó khăn, chúng tôi đã thống nhất kiến nghị lên Đảng Uỷ, UBND phường 1 và các cấp có thẩm quyền xem xét, lấy lại con đường công cộng cho bà con trong xóm.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Từ sau 1975 đến nay, ở khu phố chúng tôi đang sinh sống có một con hẻm nhỏ mà mọi người hay gọi là hẻm xe bò ( nay là con hẻm nằm giữa đất của bà Huỳnh Kim Oanh và gia đình ông Tuấn bà Lẻng số nhà 180 Trần Hưng Đạo), đâ là con đường đề bà con trong xóm đi lại làm ăn, sinh sống. Bỗng vào khoảng năm 2001 ông Tuấn đổ xi măng làm con đường riêng cho gia đình ông. Nay do vì người dân trong xóm bức xúc việc giao thông đi lại khó khăn, chúng tôi đã thống nhất kiến nghị lên Đảng Uỷ, UBND phường 1 và các cấp có thẩm quyền xem xét, lấy lại con đường công cộng cho bà con trong xóm.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: