(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0919716797     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/06/2020 - 15 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 16/06/2020 - 15 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi sở GDĐT Tây Ninh: Đã chuẩn bị kết thúc năm học, tôi có con năm nay đang học lớp 9, Tôi xin hỏi khi nào có kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 22/06/2020 - 10 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Mời bạn tham khảo kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 (file đính kèm) để biết thêm thông tin./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi sở GDĐT Tây Ninh: Đã chuẩn bị kết thúc năm học, tôi có con năm nay đang học lớp 9, Tôi xin hỏi khi nào có kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi sở GDĐT Tây Ninh: Đã chuẩn bị kết thúc năm học, tôi có con năm nay đang học lớp 9, Tôi xin hỏi khi nào có kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: