(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách cho công nhân Việt Nam sang Lào làm cầu, đường theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0977950091     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/06/2020 - 19 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 15/06/2020 - 08 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019, người thân trong gia đình tôi đã làm thủ tục để được hưởng chế độ theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Tuy nhiên, hồ sơ của tôi và của những người khác trong tỉnh chưa thể giải quyết chế độ do phải chờ trả lời của Bộ Giao thông và Vận tải (quý Sở làm văn bản lấy ý kiến Bộ GTVT). Vậy cho tôi xin hỏi, giờ đã giữa năm 2020, Bộ Giao thông và Vận tải đã có văn bản trả lời về vấn đề giải quyết chế độ của người thân tôi chưa? Nếu chưa, quý Sở đã có những động thái gì để hối thúc Bộ Giao thông vận tải trả lời không? Vì người thân của tôi đã phải chờ hơn 1 năm nay những vẫn không có tin tức gì, trong khi những người cùng đi công tác bên Lào với người thân của tôi ở các tỉnh khác thì đã đều được giải quyết chế độ trong năm 2019.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 22/06/2020 - 09 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Qua kiểm tra trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh chưa tiếp nhận hồ sơ nào liên quan đến việc giải quyết chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với các trường hợp là công nhân Việt Nam sang Lào.

Trong năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh có tiếp nhận 05 trường hợp đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Camphuchia, hồ sơ không còn quyết định cử đi và về, chỉ có xác nhận của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8-CTCP nên chưa xác định được thẩm quyền xác nhận.

Do đó, ngày 29/12/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh có Công văn số 2966/SLĐTBXH-NCC kiến nghị Bộ Giao thông vận tải để xác định nhiệm vụ công tác đối với 05 trường hợp trên. Ngày 15/01/2018, Bộ Giao thông Vận tải có Công văn số 403/BGTVT-TCCB trả lời như sau: “Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc,… trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT thông báo để Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh được biết”.

Ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có buổi làm việc tại tỉnh Tây Ninh để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách theo các nội dung đế xuất, kiến nghị của tỉnh Tây Ninh, trong đó có nội dung kiến nghị đối với 05 trường hợp trên. Về nội dung này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét. Khi có chỉ đạo cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh sẽ thông báo cho công dân có liên quan được biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách cho công nhân Việt Nam sang Lào làm cầu, đường theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019, người thân trong gia đình tôi đã làm thủ tục để được hưởng chế độ theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Tuy nhiên, hồ sơ của tôi và của những người khác trong tỉnh chưa thể giải quyết chế độ do phải chờ trả lời của Bộ Giao thông và Vận tải (quý Sở làm văn bản lấy ý kiến Bộ GTVT). Vậy cho tôi xin hỏi, giờ đã giữa năm 2020, Bộ Giao thông và Vận tải đã có văn bản trả lời về vấn đề giải quyết chế độ của người thân tôi chưa? Nếu chưa, quý Sở đã có những động thái gì để hối thúc Bộ Giao thông vận tải trả lời không? Vì người thân của tôi đã phải chờ hơn 1 năm nay những vẫn không có tin tức gì, trong khi những người cùng đi công tác bên Lào với người thân của tôi ở các tỉnh khác thì đã đều được giải quyết chế độ trong năm 2019.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2019, người thân trong gia đình tôi đã làm thủ tục để được hưởng chế độ theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Tuy nhiên, hồ sơ của tôi và của những người khác trong tỉnh chưa thể giải quyết chế độ do phải chờ trả lời của Bộ Giao thông và Vận tải (quý Sở làm văn bản lấy ý kiến Bộ GTVT). Vậy cho tôi xin hỏi, giờ đã giữa năm 2020, Bộ Giao thông và Vận tải đã có văn bản trả lời về vấn đề giải quyết chế độ của người thân tôi chưa? Nếu chưa, quý Sở đã có những động thái gì để hối thúc Bộ Giao thông vận tải trả lời không? Vì người thân của tôi đã phải chờ hơn 1 năm nay những vẫn không có tin tức gì, trong khi những người cùng đi công tác bên Lào với người thân của tôi ở các tỉnh khác thì đã đều được giải quyết chế độ trong năm 2019.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: