(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về đánh giá xếp loại công chức, viên chức và bổ nhiệm
Người hỏi : Công Lý     Số điện thoại: 0937714393     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2020 - 09 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 12/06/2020 - 16 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ

- Trong năm cá nhân bị cơ quan cấp trên thanh tra kết luận có sai phạm trong quản lý điều hành, nhưng không kỷ luật chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Vậy cho xin hỏi cuối năm được đánh giá công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ có đúng không ?. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/06/2020 - 10 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thì thẩm quyền thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo phân cấp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào nhiều tiêu chí, nội dung như nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; tiêu chuẩn ngạch; nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện, … Trường hợp trong năm cá nhân bị cơ quan cấp trên thanh tra kết luận có sai phạm trong quản lý điều hành, nhưng không kỷ luật chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì cấp có thẩm quyền cân nhắc, quyết định phân loại, đánh giá tùy theo tính chất, nội dung, mức độ vi phạm và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

Thân ái.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về đánh giá xếp loại công chức, viên chức và bổ nhiệm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ

- Trong năm cá nhân bị cơ quan cấp trên thanh tra kết luận có sai phạm trong quản lý điều hành, nhưng không kỷ luật chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Vậy cho xin hỏi cuối năm được đánh giá công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ có đúng không ?. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ

- Trong năm cá nhân bị cơ quan cấp trên thanh tra kết luận có sai phạm trong quản lý điều hành, nhưng không kỷ luật chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Vậy cho xin hỏi cuối năm được đánh giá công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ có đúng không ?. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: