(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tư vấn thủ tục xin cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp?
Người hỏi : Trần Linh Chi     Số điện thoại: 0968929015     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/06/2020 - 10 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 11/06/2020 - 11 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh!

Công ty chúng tôi hiện tại đang đặt trụ sở chính tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi vừa hoàn tất việc mua lại một trang web chia sẻ kiến thức pháp lý cho sinh viên từ một cá nhân và muốn xin cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp cho trang web này, tuy nhiên chưa nắm rõ về thủ tục này. 

Rất mong được tư vấn hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 16/06/2020 - 14 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

          Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ vào điểm a, khoản 7, Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các Điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

b) Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định tại Điều 23a Nghị định này;

Điều 23a. Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

a) Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;

b) Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

2. Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật.

Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”

c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và đáp ứng quy định tại Điều 23b Nghị định này;

“Điều 23b. Điều kiện về tên miền

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

2. Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

3. Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

4. Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp."

d) Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật theo quy định tại Điều 23c Nghị định này;

Điều 23c. Điều kiện về kỹ thuật đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Điều kiện về kỹ thuật.

Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

b) Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

d) Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

đ) Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

e) Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản này.

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định tại Điều 23d Nghị định này.”

Điều 23d. Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

a) Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

b) Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

c) Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định này chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 23đ. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

Nếu đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, đề nghị liên hệ phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tư vấn thủ tục xin cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh!

Công ty chúng tôi hiện tại đang đặt trụ sở chính tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi vừa hoàn tất việc mua lại một trang web chia sẻ kiến thức pháp lý cho sinh viên từ một cá nhân và muốn xin cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp cho trang web này, tuy nhiên chưa nắm rõ về thủ tục này. 

Rất mong được tư vấn hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh!

Công ty chúng tôi hiện tại đang đặt trụ sở chính tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi vừa hoàn tất việc mua lại một trang web chia sẻ kiến thức pháp lý cho sinh viên từ một cá nhân và muốn xin cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp cho trang web này, tuy nhiên chưa nắm rõ về thủ tục này. 

Rất mong được tư vấn hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: