(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thời gian trả nhận kết quả
Người hỏi : Lê Văn Hội     Số điện thoại: 0913736237     Email: null     Địa chỉ: Gia Lộc, Trảng Bàng
Ngày hỏi: 11/06/2020 - 00 Giờ 35 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Chào ông/bà! Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến nhận được 2 câu hỏi của ông/bà với nội dung giống nhau. Trung tâm điều phối đã chuyển 1 câu hỏi đến đơn vị xử lý. Thông tin đến ông/bà được biết. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thời gian trả nhận kết quả
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Cán bộ phụ trách Ngày 03/06/2020 , tôi có nộp hs xin cấp GCNQSĐ tại xã Gia Lộc, số biên nhận của hồ sơ là 000.26.38.H53-200603-0001 ngày hẹn trả kết quả 01/07/2020. Ngày 11/06 tôi nhận được tin nhắn từ TAYNINHeGOV thông báo đã giải quyết xong hs yêu cầu tôi đến nhận kết quả. Nhưng tôi đến UBND xã Gia Lộc nhận kết quả thì bị từ chối yêu cầu ngày 01/07 quay lại nhận kết quả. Trên đây là thắc mắc mong Quý cơ quan giải đáp giúp tôi Trân trọng
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Cán bộ phụ trách Ngày 03/06/2020 , tôi có nộp hs xin cấp GCNQSĐ tại xã Gia Lộc, số biên nhận của hồ sơ là 000.26.38.H53-200603-0001 ngày hẹn trả kết quả 01/07/2020. Ngày 11/06 tôi nhận được tin nhắn từ TAYNINHeGOV thông báo đã giải quyết xong hs yêu cầu tôi đến nhận kết quả. Nhưng tôi đến UBND xã Gia Lộc nhận kết quả thì bị từ chối yêu cầu ngày 01/07 quay lại nhận kết quả. Trên đây là thắc mắc mong Quý cơ quan giải đáp giúp tôi Trân trọng
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: