(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CHỢ TRỤ NHỌN
Người hỏi : Trần minh hoàng     Số điện thoại: 0972202030     Email: null     Địa chỉ: ấp thanh hùng thanh điền
Ngày hỏi: 10/06/2020 - 09 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 10/06/2020 - 09 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi: Các hộ sống trên đường betong khu vuc chợ trụ nhọn rất đông. mà chưa có xe gom rác. đề nghi sở ban ngành quan tâm cho xe gom rác. để có môi trường sống xanh sạch đẹp. chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 10/06/2020 - 15 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn quý ông/bà đã nêu phản ánh, nội dung phản ánh trên đã được chuyển UBND xã Thanh Điền kiểm tra và có phản hồi theo file đính kèm.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CHỢ TRỤ NHỌN
 Nội dung câu hỏi: Các hộ sống trên đường betong khu vuc chợ trụ nhọn rất đông. mà chưa có xe gom rác. đề nghi sở ban ngành quan tâm cho xe gom rác. để có môi trường sống xanh sạch đẹp. chúng tôi xin chân thành cám ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Các hộ sống trên đường betong khu vuc chợ trụ nhọn rất đông. mà chưa có xe gom rác. đề nghi sở ban ngành quan tâm cho xe gom rác. để có môi trường sống xanh sạch đẹp. chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: