(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn chuyển đổi đất lúa lên thổ cư xây nhà ở
Người hỏi : null     Số điện thoại: 0969022592     Email: null     Địa chỉ: Ấp 1 bàu đồn
Ngày hỏi: 09/06/2020 - 17 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 10/06/2020 - 09 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi đất đường 784 thửa đất số 629 tờ bản đồ số 22 Diện tich 417,8m2 Mục đích sử dụng : đất chuyên trồng lúa nước Nây tôi muốn lên thổ cư để xây nhà ở có đươc ko ạ
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 10/06/2020 - 15 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trực tiếp kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh nói trên, kết quả kiểm tra và giải quyết như sau:

Vị trí đất nêu trên là đất chuyên trồng lúa nước, nhưng không nằm trong phạm vị đất lúa cần bảo vệ phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn nên có thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở. Ông (bà) có thể xuống bộ phận một cửa huyện để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiến UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn chuyển đổi đất lúa lên thổ cư xây nhà ở
 Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi đất đường 784 thửa đất số 629 tờ bản đồ số 22 Diện tich 417,8m2 Mục đích sử dụng : đất chuyên trồng lúa nước Nây tôi muốn lên thổ cư để xây nhà ở có đươc ko ạ
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi đất đường 784 thửa đất số 629 tờ bản đồ số 22 Diện tich 417,8m2 Mục đích sử dụng : đất chuyên trồng lúa nước Nây tôi muốn lên thổ cư để xây nhà ở có đươc ko ạ
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: