(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về lên thổ cư cho đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0362451220     Email: null     Địa chỉ: Thủ dầu một,bình dương
Ngày hỏi: 09/06/2020 - 10 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 09/06/2020 - 14 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi: Cho e hỏi đất thuộc ấp Tân Phước,xã Tân Bình,thành phố Tây Ninh,tỉnh Tây Ninh trong sổ để là trồng lúa nước còn lại...nay e muốn xin lên thổ cư để về đó cất nhà..vậy cho e hỏi đất e xin lên thổ cư 1 lần được không hay phải lên thành đất trồng cây lâu năm rồi mới lên thổ cư được ạ E phải đi ra phòng tài nguyên môi trường của xã để xin giấy lên thổ cư hay đi đâu để được giúp ạ?? E cảm ơn
Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 18/06/2020 - 09 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến ông (bà) như sau:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Quyết định 1591/QĐ-UBND, ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh QHC thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10000 và các văn bản khác có liên quan;

Phần đất trên của ông (bà) thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, không phù hợp quy hoạch đất ở, không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Xin báo cho ông (bà) được rõ.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về lên thổ cư cho đất
 Nội dung câu hỏi: Cho e hỏi đất thuộc ấp Tân Phước,xã Tân Bình,thành phố Tây Ninh,tỉnh Tây Ninh trong sổ để là trồng lúa nước còn lại...nay e muốn xin lên thổ cư để về đó cất nhà..vậy cho e hỏi đất e xin lên thổ cư 1 lần được không hay phải lên thành đất trồng cây lâu năm rồi mới lên thổ cư được ạ E phải đi ra phòng tài nguyên môi trường của xã để xin giấy lên thổ cư hay đi đâu để được giúp ạ?? E cảm ơn
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho e hỏi đất thuộc ấp Tân Phước,xã Tân Bình,thành phố Tây Ninh,tỉnh Tây Ninh trong sổ để là trồng lúa nước còn lại...nay e muốn xin lên thổ cư để về đó cất nhà..vậy cho e hỏi đất e xin lên thổ cư 1 lần được không hay phải lên thành đất trồng cây lâu năm rồi mới lên thổ cư được ạ E phải đi ra phòng tài nguyên môi trường của xã để xin giấy lên thổ cư hay đi đâu để được giúp ạ?? E cảm ơn
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: