(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về: Hành vi kinh doanh không đúng giấy phép hoạt động
Người hỏi : Lê Ngọc Hào     Số điện thoại: 0976314607     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/06/2020 - 08 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 27/06/2020 - 10 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: - Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

               - Sở Tài Nguyên và Môi Trường

               - Chi Cục Quản Lý Đất Đai

               - Sở Kế Hoạch và Đầu tư

Tôi được biết, đối diện phòng một cửa trên địa bàn huyện Bến Cầu, có Công ty dịch vụ địa chính hoạt động trước phòng một cửa, bên ngoài thì treo bảng (Công ty Dịch Vụ Địa Chính, bên trong để công ty tư vấn bất động sản.)

Địa chỉ không rõ ràng, tôi không biết bảng hiệu nào là đúng. (như hình ảnh đính kèm)

Theo tôi được biết, thì công ty này không có giấy phép hoạt động về đo đạc đất đai, nhưng nhận hết tất cả các thủ tục đo đạc, hồ sơ pháp lý và hợp đồng về đất đai, sau đó kết hợp với văn phòng đăng ký đo đạc hồ sơ và kiểm tra. (người của công ty dịch vụ này, nhận hồ sơ đo đạc và viết hợp đồng tại phòng một cửa của văn phòng đăng ký đất đai như hình ảnh đính kèm)

Công ty dịch vụ địa chính nằm ngay trước cổng Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Bến Cầu (Văn phòng một cửa), mà không có một cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng nào lên tiếng, kiểm tra giấy phép hoạt động của họ. (Công ty dịch vụ này làm thu phí rất nhiều)

Vì vậy, kính mong các cơ quan ban ngành chỉ đạo kiểm tra và làm rõ các vấn đề liên quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 07/08/2020 - 10 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 15/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu, UBND thị trấn Bến Cầu và các đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tây Ninh.

Qua xem xét nội dung Thư Điện tử và kết quả kiểm tra ngày 15/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ý kiến như sau:

Nội dung thứ 1: Công ty dịch vụ địa chính hoạt động trước Phòng một cửa, bên ngoài thì treo bảng (Công ty Dịch vụ Địa chính, bên trong để Công ty tư vấn bất động sản).

Trả lời:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tây Ninh (gọi tắt là Công ty) được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh số 390127419 - 001 ngày 26/02/2020.

Bảng tên Công ty dịch vụ địa chính phía trước, bên ngoài thì treo bảng Công ty Dịch vụ Địa chính, bên trong để Công ty tư vấn bất động sản là do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Phát triển Bất động sản Tây Ninh treo bảng hiệu tại Văn phòng Công ty. Đối chiếu nội dung Bảng hiệu thì tên Bảng hiệu chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh. Nội dung này đã được đoàn kiểm tra đề nghị Công ty điều chỉnh lại Bảng hiệu cho đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện kinh doanh theo đúng ngành nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nội dung thứ 2: Công ty này không có giấy phép hoạt động về đo đạc đất đai, nhưng nhận hết tất cả các thủ tục đo đạc, hồ sơ pháp lý và hợp đồng về đất đai, sau đó kết hợp với Văn phòng đăng ký đo đạc và viết hợp đồng tại phòng một cửa của Văn phòng Đăng ký Đất đai.

Trả lời:

Theo kết quả kiểm tra ngày 15/7/2020 thì Công ty chưa được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Việc Công ty nhận thực hiện các thủ tục đo đạc, hồ sơ pháp lý và hợp đồng về đất đai của người sử dụng đất là trên cơ sở Giấy uỷ quyền của người sử dụng đất cho Công ty hoặc Hợp đồng dịch vụ, để thay mặt người dân liên hệ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu thực hiện các thủ tục nêu trên theo nội dung đã được uỷ quyền. Công ty khẳng định không có chức năng đo đạc nên không tổ chức đo đạc theo nội dung phản ánh. Công ty liên hệ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu thực hiện các nội dung công việc theo Giấy uỷ quyền và Hợp đồng dịch vụ với người sử dụng đất.

 Nội dung thứ 3: Công ty dịch vụ địa chính nằm ngay trước công Văn phòng Đăng ký Đất đai của huyện Bến Cầu (Văn phòng một cửa), mà không có một cơ quan Nhà nước, đơn vị chức năng nào lên tiếng, kiểm tra giấy phép hoạt động của họ.

Trả lời:

Theo nội dung phản ánh nêu trên là chưa có căn cứ. Lý do: Công ty đã được Phòng Kế hoạch Tài chính huyện Bến Cầu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Chi cục thuế huyện kiểm tra tình hình hoạt động, việc nộp thuế của Công ty, cụ thể:

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bến Cầu kiểm tra ngày 06/4/2020.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bến Cầu phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và thị trấn Bến Cầu kiểm tra ngày 01/7/2020.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 01/07/2020 - 08 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hình ảnh nhân viên của công ty dịch vụ địa chính: ông Trần Văn Cường có liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để nộp hồ sơ là đúng. Riêng nội dung ông Trần Văn Cường nhận hồ sơ của dân tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả là không đúng.

Vì khi ông Cường có liên hệ nộp hồ sơ và nhận kết quả thì đều theo thứ tự như những người dân khác đều phải bỏ vào rổ đựng hồ sơ và ra ghế ngồi chờ đợi khi đến lượt.

Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân, nên phát sinh nhiều hồ sơ như: đo đạc, tách thửa, đính chính, trích lục..., trong đó có cả người già, người không biết chữ, nên khi nộp hồ sơ, có khi phải nhờ người khác viết hộ như: Mẫu đơn…, và chỉ thực hiện tại quầy của nhân viên Bưu điện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của người dân, giải pháp trong thời gian tới, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và qua hệ thống camera, để kịp thời xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính (nếu có).

thêm file đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về: Hành vi kinh doanh không đúng giấy phép hoạt động
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: - Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

               - Sở Tài Nguyên và Môi Trường

               - Chi Cục Quản Lý Đất Đai

               - Sở Kế Hoạch và Đầu tư

Tôi được biết, đối diện phòng một cửa trên địa bàn huyện Bến Cầu, có Công ty dịch vụ địa chính hoạt động trước phòng một cửa, bên ngoài thì treo bảng (Công ty Dịch Vụ Địa Chính, bên trong để công ty tư vấn bất động sản.)

Địa chỉ không rõ ràng, tôi không biết bảng hiệu nào là đúng. (như hình ảnh đính kèm)

Theo tôi được biết, thì công ty này không có giấy phép hoạt động về đo đạc đất đai, nhưng nhận hết tất cả các thủ tục đo đạc, hồ sơ pháp lý và hợp đồng về đất đai, sau đó kết hợp với văn phòng đăng ký đo đạc hồ sơ và kiểm tra. (người của công ty dịch vụ này, nhận hồ sơ đo đạc và viết hợp đồng tại phòng một cửa của văn phòng đăng ký đất đai như hình ảnh đính kèm)

Công ty dịch vụ địa chính nằm ngay trước cổng Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Bến Cầu (Văn phòng một cửa), mà không có một cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng nào lên tiếng, kiểm tra giấy phép hoạt động của họ. (Công ty dịch vụ này làm thu phí rất nhiều)

Vì vậy, kính mong các cơ quan ban ngành chỉ đạo kiểm tra và làm rõ các vấn đề liên quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: - Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

               - Sở Tài Nguyên và Môi Trường

               - Chi Cục Quản Lý Đất Đai

               - Sở Kế Hoạch và Đầu tư

Tôi được biết, đối diện phòng một cửa trên địa bàn huyện Bến Cầu, có Công ty dịch vụ địa chính hoạt động trước phòng một cửa, bên ngoài thì treo bảng (Công ty Dịch Vụ Địa Chính, bên trong để công ty tư vấn bất động sản.)

Địa chỉ không rõ ràng, tôi không biết bảng hiệu nào là đúng. (như hình ảnh đính kèm)

Theo tôi được biết, thì công ty này không có giấy phép hoạt động về đo đạc đất đai, nhưng nhận hết tất cả các thủ tục đo đạc, hồ sơ pháp lý và hợp đồng về đất đai, sau đó kết hợp với văn phòng đăng ký đo đạc hồ sơ và kiểm tra. (người của công ty dịch vụ này, nhận hồ sơ đo đạc và viết hợp đồng tại phòng một cửa của văn phòng đăng ký đất đai như hình ảnh đính kèm)

Công ty dịch vụ địa chính nằm ngay trước cổng Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Bến Cầu (Văn phòng một cửa), mà không có một cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng nào lên tiếng, kiểm tra giấy phép hoạt động của họ. (Công ty dịch vụ này làm thu phí rất nhiều)

Vì vậy, kính mong các cơ quan ban ngành chỉ đạo kiểm tra và làm rõ các vấn đề liên quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: