(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về Nơi nộp hồ sơ trợ cấp cho công nhân nghỉ việc do dịch Covid 19
Người hỏi : Lê Văn Long Vân     Số điện thoại: 0974490961     Email: Longvan0988@gmail.com      Địa chỉ: Suối Dây Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/05/2020 - 10 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 20/05/2020 - 10 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi: Công ty em bị ảnh hưởng do dịch covid 19, phải cho công nhân nghỉ việc tháng 4/2019. Em được phòng LĐTBXH huyện hướng dẫn làm hồ sơ đầy đủ và có xác nhận của BHXH huyện Tân Châu. Giờ bộ hồ sơ này e được hướng dẫn nộp trực tuyến hành chính công nhưng ko thấy nơi để nhập. Xin được hỗ trợ ạ. Em cám ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 22/05/2020 - 11 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Đối với thủ tục công dân hỏi có thể qua các hình thức:

1. Nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/

2. Nộp qua cổng dịch vụ công Tây Ninh địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

3. Nộp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về Nơi nộp hồ sơ trợ cấp cho công nhân nghỉ việc do dịch Covid 19
 Nội dung câu hỏi: Công ty em bị ảnh hưởng do dịch covid 19, phải cho công nhân nghỉ việc tháng 4/2019. Em được phòng LĐTBXH huyện hướng dẫn làm hồ sơ đầy đủ và có xác nhận của BHXH huyện Tân Châu. Giờ bộ hồ sơ này e được hướng dẫn nộp trực tuyến hành chính công nhưng ko thấy nơi để nhập. Xin được hỗ trợ ạ. Em cám ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Công ty em bị ảnh hưởng do dịch covid 19, phải cho công nhân nghỉ việc tháng 4/2019. Em được phòng LĐTBXH huyện hướng dẫn làm hồ sơ đầy đủ và có xác nhận của BHXH huyện Tân Châu. Giờ bộ hồ sơ này e được hướng dẫn nộp trực tuyến hành chính công nhưng ko thấy nơi để nhập. Xin được hỗ trợ ạ. Em cám ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: