(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định mẫu văn bản theo Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ
Người hỏi : TCV     Số điện thoại: 0394458879     Email:      Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/05/2020 - 07 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 18/05/2020 - 07 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi nhận được Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định mới về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung:

"c) Ngoài Tờ trình, Công văn có phần “Kính gửi”, đối với Báo cáo của cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên (ví dụ: UBND huyện Tân Châu báo cáo UBND tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ….) có thêm phần “Kính gửi” cùng với tên các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận văn bản, nằm phía dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản."

Tuy nhiên, theo quy định tại Mẫu 1.4 - Văn bản có tên loại kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì mẫu Báo cáo không quy định có phần Kính gửi.

Kính đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu xem có cần phải có mục kính gửi trong mẫu báo cáo không? Vì nếu có thì trái quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Tôi xin cảm ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 22/05/2020 - 17 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh/chị,

Tại điểm b, khoản 9, Mục II, Phần I, Phụ lục I, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có quy định cụ thể phần “Kính gửi” đối với Báo cáo, cụ thể như sau:

“Đối với Tờ trình, Báo cáo (cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên) và Công văn, nơi nhận bao gồm:

Phần thứ nhất bao gồm từ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc.

Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”, phía dưới là từ “Như trên”, tiếp theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn bản.”

Tuy nhiên, mẫu 1.4, Phần II, Phụ lục III, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP lại không thể hiện phần “Kính gửi”, do đây là mẫu hướng dẫn việc trình bày văn bản áp dụng chung đối với các văn bản hành chính gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo chứ không phải chỉ áp dụng riêng đối với việc trình bày Báo cáo nên không thể hiện rõ phần “Kính gửi”. Mặt khác, chỉ trong trường hợp Báo cáo của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên mới có phần “Kính gửi”, còn lại các Báo cáo khác không có phần “Kính gửi”.

Như vậy, việc quy định phần “Kính gửi” đối với Báo cáo của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên là hoàn toàn phù hợp, không trái với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định mẫu văn bản theo Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi nhận được Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định mới về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung:

"c) Ngoài Tờ trình, Công văn có phần “Kính gửi”, đối với Báo cáo của cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên (ví dụ: UBND huyện Tân Châu báo cáo UBND tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ….) có thêm phần “Kính gửi” cùng với tên các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận văn bản, nằm phía dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản."

Tuy nhiên, theo quy định tại Mẫu 1.4 - Văn bản có tên loại kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì mẫu Báo cáo không quy định có phần Kính gửi.

Kính đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu xem có cần phải có mục kính gửi trong mẫu báo cáo không? Vì nếu có thì trái quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Tôi xin cảm ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi nhận được Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định mới về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung:

"c) Ngoài Tờ trình, Công văn có phần “Kính gửi”, đối với Báo cáo của cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên (ví dụ: UBND huyện Tân Châu báo cáo UBND tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ….) có thêm phần “Kính gửi” cùng với tên các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận văn bản, nằm phía dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản."

Tuy nhiên, theo quy định tại Mẫu 1.4 - Văn bản có tên loại kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì mẫu Báo cáo không quy định có phần Kính gửi.

Kính đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu xem có cần phải có mục kính gửi trong mẫu báo cáo không? Vì nếu có thì trái quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Tôi xin cảm ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: