(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch khu công nghiệp Thanh Điền
Người hỏi : Hồng Phúc     Số điện thoại: 0961629157     Email:      Địa chỉ: Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/05/2020 - 15 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 18/05/2020 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện Tại Khu công nghiệp Thanh Điền còn quy hoạch treo không, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ONT (Ở nông thôn) có được xây nhà kiên cố không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/05/2020 - 10 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi về quy hoạch Khu công nghiệp Thanh Điền, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh có ý kiến trả lời như sau:

Quy hoạch KCN Thanh Điền với diện tích khoảng 166 ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020 tại Công văn số 2328/TTg-KTN ngày 22/12/2014.

Sau khi quy hoạch Khu công nghiệp Thanh Điền được bổ sung vào quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh đã phối hợp với UBND huyện Châu Thành và các Sở, ngành liên quan tích cực kêu gọi nhà đầu tư nhưng đến nay Khu công nghiệp Thanh Điền chưa có chủ đầu tư hạ tầng và chưa xác định ranh cụ thể nên chưa có quy hoạch chi tiết và chưa triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thời gian qua, theo định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, trong đó xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất không hiệu quả hoặc hiệu quả không cao chuyển sang đầu tư phát triển lĩnh vực đô thị - công nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, hiện nay Ban Quản lý khu kinh tế đang phối hợp các Sở, ngành rà soát và tham mưu UBND tỉnh định hướng điều chỉnh vị trí các Khu công nghiệp chưa có nhà đầu tư, cũng như thàng lập các Khu công nghiệp mới trong đó có khu công nghiệp Thanh Điền.

 Sau khi có kết quả chính thức, Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các Sở ngành và UBND huyện Châu Thành thông báo cho người dân được biết.

 Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ONT (Ở nông thôn) có được xây nhà kiên cố không. Nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, người dân có thể liên hệ với UBND huyện Châu Thành để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch khu công nghiệp Thanh Điền
 Nội dung câu hỏi:

Hiện Tại Khu công nghiệp Thanh Điền còn quy hoạch treo không, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ONT (Ở nông thôn) có được xây nhà kiên cố không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện Tại Khu công nghiệp Thanh Điền còn quy hoạch treo không, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ONT (Ở nông thôn) có được xây nhà kiên cố không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: