(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Không cấp lại giấy khai sinh gốc
Người hỏi : null     Số điện thoại: null     Email: phu.uyen2018@gmail.com     Địa chỉ: null
Ngày hỏi: 13/05/2020 - 14 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 13/05/2020 - 14 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi, Vì sao lại không được cấp lại giấy khai sinh bản gốc ah? Lý do?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 21/05/2020 - 16 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hiện nay không còn quy định việc cấp lại bản chính giấy khai sinh. Khi mất bản chính giấy khai sinh, tùy trường hợp mà người bị mất có thể thực hiện thủ tục xin cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại việc sinh.

- Trường hợp xin cấp bản sao trích lục hộ tịch:

Trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn đang lưu trữ Sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh của anh chị thì anh, chị chỉ có thể xin trích lục giấy khai sinh theo quy định.

Tại khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch thì: “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.”

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. (khoản 1 Điều 64 Luật Hộ tịch)

- Trường hợp đăng ký lại việc sinh:

Căn cứ Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch về vấn đề đăng ký lại khai sinh được quy định như sau:

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, việc đăng ký lại khai sinh chỉ được giải quyết trong trường hợp bị mất bản chính giấy khai sinh đồng thời Sổ hộ tịch nơi anh chị đã đăng ký khai sinh không còn lưu trữ.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Không cấp lại giấy khai sinh gốc
 Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi, Vì sao lại không được cấp lại giấy khai sinh bản gốc ah? Lý do?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho em hỏi, Vì sao lại không được cấp lại giấy khai sinh bản gốc ah? Lý do?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: