(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Triển khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0966057114     Email: nanavmnan@gmail.com     Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/05/2020 - 15 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 12/05/2020 - 16 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay một số tỉnh, thành như:  TPHCM, Hà Nội, Long An, Bình Dương đã triên khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, rất thuận tiện cho người dân tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến dễ dàng không mất thời gian.

Thiết nghĩ, Tây Ninh nên sớm triển khai phần mềm này để người dân cập nhật kịp thời các thông tin quy hoạch, tra cứu Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Khung giá đất, bảng giá đất đã được công bố; Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; Dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai: Thửa đất, người sử dụng đất, quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý, lịch sử biến động, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 18/05/2020 - 07 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Hiện nay, việc thực hiện công bố công khai thông tin quy hoạch, tra cứu thông tin quy hoạch, bảng giá đất, kế hoạch sử dụng đất để tra cứu thông tin thửa đất, người sử dụng đất, tình trạng pháp lý, lịch sử biến động, Bộ Thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai,… trên địa bản tỉnh Tây Ninh được công bố trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://sotnmt.tayninh.gov.vn/.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” (Dự án VILG) được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ngày 31/05/2019 với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện Dự án thông qua việc hoàn thiện CSDL đất đai.

Sau khi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” hoàn thiện, thì việc triển khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến sẽ được thực hiện.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Triển khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay một số tỉnh, thành như:  TPHCM, Hà Nội, Long An, Bình Dương đã triên khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, rất thuận tiện cho người dân tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến dễ dàng không mất thời gian.

Thiết nghĩ, Tây Ninh nên sớm triển khai phần mềm này để người dân cập nhật kịp thời các thông tin quy hoạch, tra cứu Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Khung giá đất, bảng giá đất đã được công bố; Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; Dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai: Thửa đất, người sử dụng đất, quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý, lịch sử biến động, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay một số tỉnh, thành như:  TPHCM, Hà Nội, Long An, Bình Dương đã triên khai phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, rất thuận tiện cho người dân tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến dễ dàng không mất thời gian.

Thiết nghĩ, Tây Ninh nên sớm triển khai phần mềm này để người dân cập nhật kịp thời các thông tin quy hoạch, tra cứu Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Khung giá đất, bảng giá đất đã được công bố; Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; Dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai: Thửa đất, người sử dụng đất, quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý, lịch sử biến động, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: