(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Giáo dục
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 0907442141     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/05/2020 - 23 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 12/05/2020 - 07 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở GD_ĐT cho biết về các nội dung sau:

1. Tình hình đội ngũ nhân sự (quản lý, giáo viên các cấp học) của ngành hiện nay (thiếu đủ số lượng, đạt chuẩn/ chưa đạt)

2. Công tác thanh kiểm tra thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/05/2020 - 13 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi này, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh để được trả lời các nội dung câu hỏi trên.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Sở GD_ĐT cho biết về các nội dung sau:

1. Tình hình đội ngũ nhân sự (quản lý, giáo viên các cấp học) của ngành hiện nay (thiếu đủ số lượng, đạt chuẩn/ chưa đạt)

2. Công tác thanh kiểm tra thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở GD_ĐT cho biết về các nội dung sau:

1. Tình hình đội ngũ nhân sự (quản lý, giáo viên các cấp học) của ngành hiện nay (thiếu đủ số lượng, đạt chuẩn/ chưa đạt)

2. Công tác thanh kiểm tra thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: