(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở LĐTBXH
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 1234561234     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/05/2020 - 23 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 12/05/2020 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi Sở LĐTBXH Tây Ninh cho biết về tiến độ  Hỗ trợ người trực tiếp bán vé số lẻ 60.000 đồng/người/ngày (do dịch covid-19)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 19/05/2020 - 09 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông/bà!

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 thì Tỉnh có chủ trương hỗ trợ cho những người bán vé số lẻ, mỗi người sẽ được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày, hỗ trợ trong thời gian 15 ngày (60.000 đồng/người/ngày x 15 ngày = 900.000 đồng) từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty THHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và các địa phương đã tiến hành chi hỗ trợ cho trên 7.000 người (đợt 1).

Theo khoản 1 Điều 7 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, những người bán vé số lẻ đủ điều kiện hỗ trợ sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Như vậy, những người bán vé số lẻ đã được nhận hỗ trợ 900.000 đồng mà đủ điều kiện hỗ trợ thì phải bổ sung hồ sơ theo quy định sẽ được cấp bù số tiền chênh lệnh được hỗ trợ.

Riêng đối với các trường hợp người bán vé số lẻ chưa được nhận hỗ trợ 900.000 đồng (đợt 2, do thống kê chưa đầy đủ) thì các địa phương tiến hành rà soát và lập ra 02 danh sách: 01 danh sách những người bán vé số lẻ đủ điều kiện hỗ trợ và 01 danh sách những người bán vé số lẻ không đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg thì UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo danh sách về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công ty THHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở LĐTBXH
 Nội dung câu hỏi:

Gửi Sở LĐTBXH Tây Ninh cho biết về tiến độ  Hỗ trợ người trực tiếp bán vé số lẻ 60.000 đồng/người/ngày (do dịch covid-19)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi Sở LĐTBXH Tây Ninh cho biết về tiến độ  Hỗ trợ người trực tiếp bán vé số lẻ 60.000 đồng/người/ngày (do dịch covid-19)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: