(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0913668265     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/05/2020 - 15 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 11/05/2020 - 15 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tới thời điểm ngày 11/5/2020 có còn hiệu lực không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 12/05/2020 - 15 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tới thời điểm ngày 11/5/2020 có còn hiệu lực không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tới thời điểm ngày 11/5/2020 có còn hiệu lực không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: