(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vv vay tiền chính sách
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0865846732     Email: Duytonyhang@gmail.com     Địa chỉ: Hiệp bình, hiệp ninh
Ngày hỏi: 10/05/2020 - 16 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 11/05/2020 - 10 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi là người nghiện ma tuý ,đã hoàn thành xong q/đinh cai nghiện bắt buộc , và tái hòa nhập năm 2014 tới hôm nay và ko tái nghiện, hiện taị tôi có tìm hiểu về chính sách vay vốn cho người sau nghiện. Tôi hiện đang ở phường hiệp ninh, cho tôi hỏi ở tỉnh mình có chính sach́ vay vốn như trên ko ak, và nếu có tôi liên hệ ở đâu để được giúp đỡ. Cảm ơn
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 14/05/2020 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông/bà!

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng là người nhiễm HIVngười sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và người bán dâm hoàn lương;

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-LĐTBXH ngày 9/9/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014.

Như vậy các địa phương thuộc 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm về tín dụng, cụ thể:

 1. Tỉnh Điện Biên
 2. Tỉnh Sơn La
 3. Tỉnh Lào Cai
 4. Tỉnh Hòa Bình
 5. Tỉnh Thanh Hóa
 6. Tỉnh Nghệ An
 7. Tỉnh Quảng Nam
 8. Tỉnh Đăk Lăk
 9. Tỉnh Hậu Giang
 10. Tỉnh Bạc Liêu
 11. Thành phố Hà Nội
 12. Thành phố Hồ Chí Minh
 13. Thành phố Đà Nẵng
 14. Thành phố Cần Thơ
 15. Thành phố Hải Phòng

Hiện tại tỉnh Tây Ninh chưa được hỗ trợ theo chính sách này. Theo nội dung câu hỏi của ông/bà không đủ điều kiện để được giải quyết vay vốn tín dụng theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để ông/bà biết.

Trân trọng cảm ơn!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vv vay tiền chính sách
 Nội dung câu hỏi: Tôi là người nghiện ma tuý ,đã hoàn thành xong q/đinh cai nghiện bắt buộc , và tái hòa nhập năm 2014 tới hôm nay và ko tái nghiện, hiện taị tôi có tìm hiểu về chính sách vay vốn cho người sau nghiện. Tôi hiện đang ở phường hiệp ninh, cho tôi hỏi ở tỉnh mình có chính sach́ vay vốn như trên ko ak, và nếu có tôi liên hệ ở đâu để được giúp đỡ. Cảm ơn
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi là người nghiện ma tuý ,đã hoàn thành xong q/đinh cai nghiện bắt buộc , và tái hòa nhập năm 2014 tới hôm nay và ko tái nghiện, hiện taị tôi có tìm hiểu về chính sách vay vốn cho người sau nghiện. Tôi hiện đang ở phường hiệp ninh, cho tôi hỏi ở tỉnh mình có chính sach́ vay vốn như trên ko ak, và nếu có tôi liên hệ ở đâu để được giúp đỡ. Cảm ơn
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: