(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đất trồng cây nhiễm mặn có được nuôi trồng thuỷ sản hay không?
Người hỏi : Phạm văn huy     Số điện thoại: 0888990022     Email: huypv@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/05/2020 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 08/05/2020 - 14 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Đất trồng cây nhiễm mặn có được nuôi trồng thuỷ sản hay không?

Chúng tôi có một mảnh đất trồng cây lâu năm nhưng gần đây vì lý đo cá nhân nên nó bị nhiễm mặn. Độ mặn khá lớn nên không thể tiếp tục trồng cây được nữa. Chúng tôi muốn hỏi chúng tôi có thể chuyển đổi đất này sang nuôi trồng thuỷ sản được không? Và quy trình chuyển đổi đất như thế nào để không vị phạm?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 12/05/2020 - 10 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

- Nguồn nước, đất bị nhiễm mặn do xâm nhập mặn tự nhiên không thể sản xuất nông nghiệp được có thể chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Theo nội dung câu hỏi, thì đây là đất bị nhiễm mặn không phải do xâm nhập mặn tự nhiên, có thể sử dụng các biện pháp khắc phục.

- Về nuôi trồng thủy sản trên đất nhiễm mặn, trong câu hỏi không nói rõ đất bị nhiễm mặn bao nhiêu, nguồn nước có nhiễm mặn hay không nên không thể tư vấn đầy đủ.

- Một số loài thủy sản nước ngọt có thể nuôi trong môi trường nước lợ với độ mặn dao động từ 4 - 10 ppt (phần nghìn) như: cá Rô phi, cá Điêu hồng, cá kèo, cá tra, cá bống, tôm càng xanh … hoặc một số loài đặc trưng nước lợ có thể nuôi trong môi trường có độ mặn dao động từ 10 - 20 ppt như: cá mú, cá bớp, cá chẽm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng …

- Về quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản: đề nghị ông Phạm Văn Huy liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm nhằm phù hợp với nuôi trồng thủy sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6140/VP-TKTH ngày 07/10/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND như: “ở các khu vực, vùng có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, thâm canh, năng suất cao gần các kênh chính, kênh cấp 1; khu vực cập sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông”

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời đến ''Công dân'' được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đất trồng cây nhiễm mặn có được nuôi trồng thuỷ sản hay không?
 Nội dung câu hỏi:

Đất trồng cây nhiễm mặn có được nuôi trồng thuỷ sản hay không?

Chúng tôi có một mảnh đất trồng cây lâu năm nhưng gần đây vì lý đo cá nhân nên nó bị nhiễm mặn. Độ mặn khá lớn nên không thể tiếp tục trồng cây được nữa. Chúng tôi muốn hỏi chúng tôi có thể chuyển đổi đất này sang nuôi trồng thuỷ sản được không? Và quy trình chuyển đổi đất như thế nào để không vị phạm?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đất trồng cây nhiễm mặn có được nuôi trồng thuỷ sản hay không?

Chúng tôi có một mảnh đất trồng cây lâu năm nhưng gần đây vì lý đo cá nhân nên nó bị nhiễm mặn. Độ mặn khá lớn nên không thể tiếp tục trồng cây được nữa. Chúng tôi muốn hỏi chúng tôi có thể chuyển đổi đất này sang nuôi trồng thuỷ sản được không? Và quy trình chuyển đổi đất như thế nào để không vị phạm?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: