(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: KHÓ KHĂN LỚN CỦA NGƯỜI DÂN LÀM THỦ TỤC ĐẤT ĐAI
Người hỏi : Bùi Quốc Huy     Số điện thoại: 0937203273     Email: quochuy76@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/05/2020 - 18 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 08/05/2020 - 08 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

          Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 05/05/2020 tôi có đi làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ tại Bộ Phận Tiếp nhận và Trả Kết quả của hai Huyện Bến Cầu và Trảng Bàng. Đến các cơ quan trên tôi được các cán bộ tại đây hướng dẫn đến Bưu Điện huyện để thực hiện việc nộp hồ sơ theo quy định, vì trong thời gian phòng chóng dịch bệnh COVID-19. Tôi nhận thấy, việc làm trên là phù và cần thiết trong lúc tình hình trên diễn biến phức tạp và khó kiểm soát.

Tuy nhiên, đến những ngày gần đây khi mà tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các biện pháp giản cách xã hội đã được bãi bỏ dần, những chủ trương thực hiện phục hồi kinh tế đang được phát động trên cả nước. Và đặc biệt là đại đa phần người dân đã có ý thức cao trong việc phòng dịch trong phạm vi cộng đồng và tại các cơ quan Hành Chính. Vì thế tôi rất mong UBND Tỉnh cùng các cơ quan tiếp dân trong tỉnh nên xem xét việc thực hiện lại quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính như thường lệ và đồng thời vẫn có những biện pháp phòng dịch phù hợp với thực tiễn nhằm tránh gây những khó khăn, chi phí tốn kém cho người dân.

Đồng thời, khi thực hiện thủ tục qua Bưu điện tại các huyện tôi nhận thấy nhiều bất cập rất phiền hà. Thứ nhất, các nhân viên tại Bưu điên không có nghiệp vụ chuyên môn về thủ tục đất đai nên không giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ cho người dân. Thứ hai, việc làm này gây mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành thủ tục, việc tập trung chờ đợi để được nộp hồ sơ tại Bưu điện không làm giải quyết vấn đề giản cách xã hội. Thứ ba, trong lúc kinh tế khó khăn người dân phải bỏ ra một chí phí không hề nhỏ từ 25.000đ đến gần 100.000đ/lượt nộp hồ sơ tùy Bưu điện và loại thủ tục, trong khi thu nhập của người dân đang bị ảnh hưởng rất lớn. Thứ tư, việc tiếp nhận hồ sơ tại đây các nhân viên Bưu điện làm việc thiếu tính trách nhiệm gây thất lạc hồ sơ làm tôi rất hoang mang.

Nhận thấy những khó khăn trên, tôi rất mong UBND Tỉnh cùng các cơ quan tiếp dân xem xét việc nhận thủ tục hành chính theo như quy trình trước đây nhằm tránh những khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian mà người dân chúng tôi đang gặp phải. Đồng thời các cơ quan phục vụ người dân như quy trình trước đây vẫn có những biện pháp phòng dịch hiệu quả và phù hợp với thực tiễn như: đo thân nhiệt, lấy số thứ tự trước, đeo khẩu trang bắt buộc, xếp hàng,... Tôi chân thành cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/05/2020 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Cảm ơn ông/bà, xin tiếp thu ý kiến góp ý của ông bà và phản hồi thông tin như sau:
1. Việc tiếp nhận/ trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân vẫn thực hiện bình thường, việc người dân sử dụng Bưu chính công ích nhằm thuận tiện cho người dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch.
2. Khi thực hiện thủ tục, người dân có thắc mắc, khó khăn, vui lòng liên hệ phản ánh với đường dây nóng niêm yết tại bộ phận 1 cửa để được hướng dẫn.
Trân trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: KHÓ KHĂN LỚN CỦA NGƯỜI DÂN LÀM THỦ TỤC ĐẤT ĐAI
 Nội dung câu hỏi:

          Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 05/05/2020 tôi có đi làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ tại Bộ Phận Tiếp nhận và Trả Kết quả của hai Huyện Bến Cầu và Trảng Bàng. Đến các cơ quan trên tôi được các cán bộ tại đây hướng dẫn đến Bưu Điện huyện để thực hiện việc nộp hồ sơ theo quy định, vì trong thời gian phòng chóng dịch bệnh COVID-19. Tôi nhận thấy, việc làm trên là phù và cần thiết trong lúc tình hình trên diễn biến phức tạp và khó kiểm soát.

Tuy nhiên, đến những ngày gần đây khi mà tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các biện pháp giản cách xã hội đã được bãi bỏ dần, những chủ trương thực hiện phục hồi kinh tế đang được phát động trên cả nước. Và đặc biệt là đại đa phần người dân đã có ý thức cao trong việc phòng dịch trong phạm vi cộng đồng và tại các cơ quan Hành Chính. Vì thế tôi rất mong UBND Tỉnh cùng các cơ quan tiếp dân trong tỉnh nên xem xét việc thực hiện lại quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính như thường lệ và đồng thời vẫn có những biện pháp phòng dịch phù hợp với thực tiễn nhằm tránh gây những khó khăn, chi phí tốn kém cho người dân.

Đồng thời, khi thực hiện thủ tục qua Bưu điện tại các huyện tôi nhận thấy nhiều bất cập rất phiền hà. Thứ nhất, các nhân viên tại Bưu điên không có nghiệp vụ chuyên môn về thủ tục đất đai nên không giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ cho người dân. Thứ hai, việc làm này gây mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành thủ tục, việc tập trung chờ đợi để được nộp hồ sơ tại Bưu điện không làm giải quyết vấn đề giản cách xã hội. Thứ ba, trong lúc kinh tế khó khăn người dân phải bỏ ra một chí phí không hề nhỏ từ 25.000đ đến gần 100.000đ/lượt nộp hồ sơ tùy Bưu điện và loại thủ tục, trong khi thu nhập của người dân đang bị ảnh hưởng rất lớn. Thứ tư, việc tiếp nhận hồ sơ tại đây các nhân viên Bưu điện làm việc thiếu tính trách nhiệm gây thất lạc hồ sơ làm tôi rất hoang mang.

Nhận thấy những khó khăn trên, tôi rất mong UBND Tỉnh cùng các cơ quan tiếp dân xem xét việc nhận thủ tục hành chính theo như quy trình trước đây nhằm tránh những khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian mà người dân chúng tôi đang gặp phải. Đồng thời các cơ quan phục vụ người dân như quy trình trước đây vẫn có những biện pháp phòng dịch hiệu quả và phù hợp với thực tiễn như: đo thân nhiệt, lấy số thứ tự trước, đeo khẩu trang bắt buộc, xếp hàng,... Tôi chân thành cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

          Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 05/05/2020 tôi có đi làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ tại Bộ Phận Tiếp nhận và Trả Kết quả của hai Huyện Bến Cầu và Trảng Bàng. Đến các cơ quan trên tôi được các cán bộ tại đây hướng dẫn đến Bưu Điện huyện để thực hiện việc nộp hồ sơ theo quy định, vì trong thời gian phòng chóng dịch bệnh COVID-19. Tôi nhận thấy, việc làm trên là phù và cần thiết trong lúc tình hình trên diễn biến phức tạp và khó kiểm soát.

Tuy nhiên, đến những ngày gần đây khi mà tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các biện pháp giản cách xã hội đã được bãi bỏ dần, những chủ trương thực hiện phục hồi kinh tế đang được phát động trên cả nước. Và đặc biệt là đại đa phần người dân đã có ý thức cao trong việc phòng dịch trong phạm vi cộng đồng và tại các cơ quan Hành Chính. Vì thế tôi rất mong UBND Tỉnh cùng các cơ quan tiếp dân trong tỉnh nên xem xét việc thực hiện lại quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính như thường lệ và đồng thời vẫn có những biện pháp phòng dịch phù hợp với thực tiễn nhằm tránh gây những khó khăn, chi phí tốn kém cho người dân.

Đồng thời, khi thực hiện thủ tục qua Bưu điện tại các huyện tôi nhận thấy nhiều bất cập rất phiền hà. Thứ nhất, các nhân viên tại Bưu điên không có nghiệp vụ chuyên môn về thủ tục đất đai nên không giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ cho người dân. Thứ hai, việc làm này gây mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành thủ tục, việc tập trung chờ đợi để được nộp hồ sơ tại Bưu điện không làm giải quyết vấn đề giản cách xã hội. Thứ ba, trong lúc kinh tế khó khăn người dân phải bỏ ra một chí phí không hề nhỏ từ 25.000đ đến gần 100.000đ/lượt nộp hồ sơ tùy Bưu điện và loại thủ tục, trong khi thu nhập của người dân đang bị ảnh hưởng rất lớn. Thứ tư, việc tiếp nhận hồ sơ tại đây các nhân viên Bưu điện làm việc thiếu tính trách nhiệm gây thất lạc hồ sơ làm tôi rất hoang mang.

Nhận thấy những khó khăn trên, tôi rất mong UBND Tỉnh cùng các cơ quan tiếp dân xem xét việc nhận thủ tục hành chính theo như quy trình trước đây nhằm tránh những khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian mà người dân chúng tôi đang gặp phải. Đồng thời các cơ quan phục vụ người dân như quy trình trước đây vẫn có những biện pháp phòng dịch hiệu quả và phù hợp với thực tiễn như: đo thân nhiệt, lấy số thứ tự trước, đeo khẩu trang bắt buộc, xếp hàng,... Tôi chân thành cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: