(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bổ nhiệm cán bộ công chức
Người hỏi : Hùng Lê     Số điện thoại: 0777127899     Email:      Địa chỉ: Tây Nin
Ngày hỏi: 07/05/2020 - 15 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 07/05/2020 - 15 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin được hỏi để hiểu rõ quy định: Theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh thì điều kiện về tiêu chuẩn quản lý để bổ nhiệm cấp Trưởng phòng và tương đương cấp huyện phải giữ có thâm niên công tác và giữ ngạch chuyên viên ít nhất 05 năm; giữ chức vụ cấp Phó ít nhất 01 năm.

Vậy Sở Nội vụ cho hỏi: Cấp Trưởng và tương đương yêu cầu về kinh nghiệm quản lý để bổ nhiểm có yêu cầu phải đảm bảo hai tiêu chí là giữ ngạch chuyên viên và tương đương ít nhất 05 năm và phải có chức vụ cấp phó ít nhất 1 năm? Hiện nay đã có văn bản nào thay thế hay chưa?

Đối với chức danh bầu cử Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu như thế nào về kinh nghiệm quản lý?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 12/05/2020 - 10 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Chào bạn,

- Về kinh nghiệm của chức danh cấp trưởng phòng và tương đương:

Căn cứ theo Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy định của về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương: có kinh nghiệm trong công tác và trải qua hoạt động chuyên môn có hiệu quả trên lĩnh vực mình phụ trách ít nhất là 05 năm, trong đó có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương ít nhất từ 02 năm trở lên; có ít nhất 01 năm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên”. Hiện nay chưa có văn bản thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về chức danh bầu cử Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu như thế nào về kinh nghiệm quản lý: Đối với chức danh bầu cử Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu về kinh nghiệm quản lý là do Ban Thường vụ Huyện uỷ quy định.

Thân ái.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bổ nhiệm cán bộ công chức
 Nội dung câu hỏi:

Xin được hỏi để hiểu rõ quy định: Theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh thì điều kiện về tiêu chuẩn quản lý để bổ nhiệm cấp Trưởng phòng và tương đương cấp huyện phải giữ có thâm niên công tác và giữ ngạch chuyên viên ít nhất 05 năm; giữ chức vụ cấp Phó ít nhất 01 năm.

Vậy Sở Nội vụ cho hỏi: Cấp Trưởng và tương đương yêu cầu về kinh nghiệm quản lý để bổ nhiểm có yêu cầu phải đảm bảo hai tiêu chí là giữ ngạch chuyên viên và tương đương ít nhất 05 năm và phải có chức vụ cấp phó ít nhất 1 năm? Hiện nay đã có văn bản nào thay thế hay chưa?

Đối với chức danh bầu cử Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu như thế nào về kinh nghiệm quản lý?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin được hỏi để hiểu rõ quy định: Theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh thì điều kiện về tiêu chuẩn quản lý để bổ nhiệm cấp Trưởng phòng và tương đương cấp huyện phải giữ có thâm niên công tác và giữ ngạch chuyên viên ít nhất 05 năm; giữ chức vụ cấp Phó ít nhất 01 năm.

Vậy Sở Nội vụ cho hỏi: Cấp Trưởng và tương đương yêu cầu về kinh nghiệm quản lý để bổ nhiểm có yêu cầu phải đảm bảo hai tiêu chí là giữ ngạch chuyên viên và tương đương ít nhất 05 năm và phải có chức vụ cấp phó ít nhất 1 năm? Hiện nay đã có văn bản nào thay thế hay chưa?

Đối với chức danh bầu cử Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu như thế nào về kinh nghiệm quản lý?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: