(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xử lý tình trạng hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0985435685     Email: thangnd85@gmail.com     Địa chỉ: Thị trấn Tân Châu, Tân Châu.
Ngày hỏi: 06/05/2020 - 22 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 07/05/2020 - 08 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban ngành liên quan. 

Tôi sống cạnh hàng xóm ý thức rất kém, thường xuyên tụ tập rượu chè, hát karaoke. Tôi đã nhiều lần gặp và nhắc nhở, nhưng sau đó họ vẫn tiếp diễn. Đỉnh điểm là ngày 30/4. 1/5. 2/5 họ liên tục mở loa công suất cao, hát tới 23-24h khuya. Do đó, tôi đã báo công an khu vực. Sau khi công an khu vực đến thì họ tắt dàn, ngay sau khi công an đi, họ thách thức sẽ mở hết công suất và hát tới 22h. Từ đó đến nay, gia đình tôi đã bị họ tra tấn thường xuyên, liên tục bằng tiếng ồn công suất cao. Khiến gia đình chúng tôi hết sức mỏi mệt. 

Tôi muốn hỏi chế tài xử lý trường hợp này, và có thể liên hệ ai hay cơ quan nào để được giải quyết. 

Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 07/05/2020 - 10 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xác minh nội dung phản ánh của công dân. Qua xác minh thông tin thuộc nhà của công dân có dàn nhạc tên Mai Ngọc, Khu phố 3, thị trấn Tân Châu. Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ mời công dân đến cơ quan để thực hiện cam kết không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời cho công dân được biết.

Trân trọng./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xử lý tình trạng hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban ngành liên quan. 

Tôi sống cạnh hàng xóm ý thức rất kém, thường xuyên tụ tập rượu chè, hát karaoke. Tôi đã nhiều lần gặp và nhắc nhở, nhưng sau đó họ vẫn tiếp diễn. Đỉnh điểm là ngày 30/4. 1/5. 2/5 họ liên tục mở loa công suất cao, hát tới 23-24h khuya. Do đó, tôi đã báo công an khu vực. Sau khi công an khu vực đến thì họ tắt dàn, ngay sau khi công an đi, họ thách thức sẽ mở hết công suất và hát tới 22h. Từ đó đến nay, gia đình tôi đã bị họ tra tấn thường xuyên, liên tục bằng tiếng ồn công suất cao. Khiến gia đình chúng tôi hết sức mỏi mệt. 

Tôi muốn hỏi chế tài xử lý trường hợp này, và có thể liên hệ ai hay cơ quan nào để được giải quyết. 

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban ngành liên quan. 

Tôi sống cạnh hàng xóm ý thức rất kém, thường xuyên tụ tập rượu chè, hát karaoke. Tôi đã nhiều lần gặp và nhắc nhở, nhưng sau đó họ vẫn tiếp diễn. Đỉnh điểm là ngày 30/4. 1/5. 2/5 họ liên tục mở loa công suất cao, hát tới 23-24h khuya. Do đó, tôi đã báo công an khu vực. Sau khi công an khu vực đến thì họ tắt dàn, ngay sau khi công an đi, họ thách thức sẽ mở hết công suất và hát tới 22h. Từ đó đến nay, gia đình tôi đã bị họ tra tấn thường xuyên, liên tục bằng tiếng ồn công suất cao. Khiến gia đình chúng tôi hết sức mỏi mệt. 

Tôi muốn hỏi chế tài xử lý trường hợp này, và có thể liên hệ ai hay cơ quan nào để được giải quyết. 

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: