(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nông nghiệp
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 1900599818     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/05/2020 - 15 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 07/05/2020 - 08 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở nông nghiệp cho biết về tình hình thanh tra chất lượng, nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2019 và quý 1  năm 2020?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 11/05/2020 - 15 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lởi như sau:

I. Tình hình thanh tra chất lượng nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2019

Năm 2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu, tiến hành 01 đợt thanh tra chất lượng, nhãn mác; điều kiện sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y và thuốc thú y thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thanh tra: Điều kiện kinh doanh tại cơ sở; nhãn mác, hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng; chất lượng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản.

Kết quả như sau:

1. Về nhãn mác, hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng:

- Hàng hóa bày bán có nhãn mác đầu đủ, ghi rõ ràng, đúng quy định như: Thành phần công bố, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, có nhãn bằng tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng kèm theo.

2. Về điều kiện kinh doanh tại cơ sở

- Các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y theo quy định.

- Điều kiện vệ sinh ở cơ sở sạch sẽ, thuốc thú y sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, được trưng bày, bày bán trong tủ kiếng; thức ăn chăn nuôi sắp xếp gọn gàng, kê, lót đầy đủ, thức ăn không tiếp xúc trực tiếp với nền nhà.

3. Về kiểm tra chất lượng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản:

- Số cơ sở được thanh tra: 40 cơ sở.

- Số mẫu lấy: 60 mẫu thức ăn chăn nuôi; 30 mẫu thuốc thú y.

- Kết quả: có 11/60 mẫu thức ăn chăn nuôi và 15/30 mẫu thuốc thú y không đạt so với công bố chất lượng; Đoàn Thanh tra đã tham mưu Lãnh đạo đơn vị ban hành quyết định xử phạt 16 cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y vi phạm về chất lượng với tổng số tiền xử phạt là 160.000.000 đồng.

II. Về thanh tra chất lượng nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quý I năm 2020

Trong quý I năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa tiến hành thanh tra chất lượng nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên địa bàn tỉnh; dự kiến sẽ tiến hành 01 đợt thanh tra chất lượng, nhãn mác; điều kiện sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y và thuốc thú y thuỷ sản trong thời gian tới

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời đến ''Công dân'' được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nông nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Sở nông nghiệp cho biết về tình hình thanh tra chất lượng, nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2019 và quý 1  năm 2020?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở nông nghiệp cho biết về tình hình thanh tra chất lượng, nhãn mác, điều kiện sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2019 và quý 1  năm 2020?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: