(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại: 0276XXXX271     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/05/2020 - 15 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 11/05/2020 - 16 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho biết về báo cáo hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quý I/2020


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh     
Thời gian trả lời: 13/05/2020 - 09 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn được công khai. Chi nhánh sẵn sàng trả lời các thắc mắc của người dân về hoạt động của chi nhánh. Riêng hoạt động của Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh nhằm mục đích lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thưc hiện theo đúng quy định, mang tính chất nội bộ.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh xin trả lời cho người dân được biết.Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội
 Nội dung câu hỏi:

Cho biết về báo cáo hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quý I/2020

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho biết về báo cáo hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quý I/2020

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: