(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thủ tục nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng lúa
Người hỏi : Nguyễn Việt Hùng     Số điện thoại: 0906373010     Email:      Địa chỉ: TP HCM
Ngày hỏi: 14/05/2020 - 13 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 14/05/2020 - 14 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Người bà con của tôi ở xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu , Tây Ninh có ý định chuyển nhượng phần đất lúa ở tại xã Long Chữ cho tôi, tuy nhiên do tôi chuyển đi sinh sống và làm việc tại TP HCM đã lâu năm, hộ khẩu, cmnd đều ở HCM

Cho tôi hỏi về việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng lúa này thủ tục như thế nào? Tôi được biết là phải có thu nhập từ nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng tuy nhiên hiện tôi cũng có làm nông nghiệp ( trồng cafe, cây ăn trái ở Đồng Nai và DakLak)  nhưng trên đất trồng cây lâu năm ở tỉnh khác chứ không có ở Tây Ninh

Để nhận được chuyển nhượng phần đất lúa này của người bà con để tôi tiếp tục sản xuất thì làm như thế nào ah?

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 21/05/2020 - 13 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật Đất đai quy định “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó”

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

2. Bổ sung Điều 3a như sau:

“Điều 3a. Việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật đất đai

Khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp Giấchứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo quy định sau đây:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập n định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.”

Do đó để nhận chuyển nhượng phần đất lúa tại xã Long Chữ thì cần xác nhận hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định.

Sau khi có xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp thì thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký biến động với thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 như sau:

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

d) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thủ tục nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng lúa
 Nội dung câu hỏi:

Người bà con của tôi ở xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu , Tây Ninh có ý định chuyển nhượng phần đất lúa ở tại xã Long Chữ cho tôi, tuy nhiên do tôi chuyển đi sinh sống và làm việc tại TP HCM đã lâu năm, hộ khẩu, cmnd đều ở HCM

Cho tôi hỏi về việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng lúa này thủ tục như thế nào? Tôi được biết là phải có thu nhập từ nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng tuy nhiên hiện tôi cũng có làm nông nghiệp ( trồng cafe, cây ăn trái ở Đồng Nai và DakLak)  nhưng trên đất trồng cây lâu năm ở tỉnh khác chứ không có ở Tây Ninh

Để nhận được chuyển nhượng phần đất lúa này của người bà con để tôi tiếp tục sản xuất thì làm như thế nào ah?

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Người bà con của tôi ở xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu , Tây Ninh có ý định chuyển nhượng phần đất lúa ở tại xã Long Chữ cho tôi, tuy nhiên do tôi chuyển đi sinh sống và làm việc tại TP HCM đã lâu năm, hộ khẩu, cmnd đều ở HCM

Cho tôi hỏi về việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng lúa này thủ tục như thế nào? Tôi được biết là phải có thu nhập từ nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng tuy nhiên hiện tôi cũng có làm nông nghiệp ( trồng cafe, cây ăn trái ở Đồng Nai và DakLak)  nhưng trên đất trồng cây lâu năm ở tỉnh khác chứ không có ở Tây Ninh

Để nhận được chuyển nhượng phần đất lúa này của người bà con để tôi tiếp tục sản xuất thì làm như thế nào ah?

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: