(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chi cục thi hành án dân sự Tây Ninh
Người hỏi : Phạm Viết Đức     Số điện thoại: 0972XXX924     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/05/2020 - 08 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 04/05/2020 - 14 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi chi cục thi hành án dân sự Tây Ninh

Xin cho tôi biết, hiện nay, tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tổng số vụ án còn tồn đọng, chậm thi hành? nguyên nhân? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/07/2020 - 16 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã nhận được nội dung câu hỏi của ông (bà): Hiện tại câu hỏi của ông (bà) câu hỏi chưa rõ nội dung, chưa rõ mốc thời gian các nội dung yêu cầu; để có đủ cơ sở trả lời, Cục THADS tỉnh Tây Ninh đề nghị ông (bà) liên hệ trực tiếp Cục THADS tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ số 01 đường Đặng Ngọc Chinh, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh để được cung cấp.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chi cục thi hành án dân sự Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Gửi chi cục thi hành án dân sự Tây Ninh

Xin cho tôi biết, hiện nay, tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tổng số vụ án còn tồn đọng, chậm thi hành? nguyên nhân? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi chi cục thi hành án dân sự Tây Ninh

Xin cho tôi biết, hiện nay, tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tổng số vụ án còn tồn đọng, chậm thi hành? nguyên nhân? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: