(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đô thị Mộc Bài
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 0972203924     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/05/2020 - 08 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 04/05/2020 - 08 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi ngành chức năng

Vui lòng cho biết: hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đô thị Mộc Bài


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/05/2020 - 07 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin trả lời thắc mắc của ông/bà như sau.

Ông/bà có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để trao đổi thông tin.

Sđt: 0276.3812.705

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đô thị Mộc Bài
 Nội dung câu hỏi:

Gửi ngành chức năng

Vui lòng cho biết: hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đô thị Mộc Bài

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi ngành chức năng

Vui lòng cho biết: hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đô thị Mộc Bài

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: