(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Danh mục vay
Người hỏi : No Xau La Gi     Số điện thoại: 0935124512     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/05/2020 - 21 Giờ 22 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Thông tin câu hỏi của ông/bà vi phạm quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi sẽ không thực hiện tiếp nhận câu hỏi. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Danh mục vay
 Nội dung câu hỏi:

https://gocnhintaichinh.com/vay-von/
https://gocnhintaichinh.com/ngan-hang/
https://gocnhintaichinh.com/tai-chinh/

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

https://gocnhintaichinh.com/vay-von/
https://gocnhintaichinh.com/ngan-hang/
https://gocnhintaichinh.com/tai-chinh/

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: