(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0972203924     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/04/2020 - 20 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 04/05/2020 - 16 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cung cấp chi tiết nội dung:  Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh Tây Ninh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 06/05/2020 - 10 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Hiện tại Đề án đang trong giai đoạn xây dựng đề án và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Sau khi được phê duyệt Sở sẽ cũng cấp thông tin chi tiết trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Xin cung cấp chi tiết nội dung:  Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh Tây Ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cung cấp chi tiết nội dung:  Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh Tây Ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: