(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Xây dựng
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 02763822271     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2020 - 19 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 29/04/2020 - 08 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Vừa qua, cử tri có đặt câu hỏi về cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Nhưng Sở Xây dựng trả lời thiếu trách nhiệm, qua loa, đối phó. Tôi xin trích toàn bộ nội dung trả lời của Sở XD như sau:

"Tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn thực hiện đến năm 2030"

Đề nghị Sở XD trả lời nghiêm túc câu hỏi của nhân dân

Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 05/05/2020 - 10 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Trước tiên, Sở Xây dựng xin cảm ơn cử tri đã phản hồi thông tin để chúng tôi được trao đổi, giải đáp các vấn đề mà cử tri quan tâm, thắc mắc.

Câu hỏi lần đầu của cử tri là “Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam”. Câu hỏi này đã được Sở Xây dựng trả lời đúng trọng tâm vấn đề đặt ra về “tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch”. Tuy nhiên, câu trả lời không như ý của cử tri muốn hỏi.

Như vậy, có phải cử tri đang quan tâm về “phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình đã được quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam ?” hoặc “tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình đã được quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam ?”. Đối với câu hỏi này, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019. Sở Xây dựng đã tổ chức công bố và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng . Theo đó, cử tri có thể truy cập để tìm hiểu các thông tin mà có lẽ cử tri đang quan tâm về phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên lần trả lời này, Sở Xây dựng cũng đính kèm Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để cử tri được biết.

Khi nhận được câu trả lời mà vẫn chưa như ý muốn, cử tri có thể liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng hoặc qua số điện thoại 02762814075 (Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị) hoặc 0915414449 (Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị - Nguyễn Thị Ngọc Vui) để được giải đáp trực tiếp.

Trân trọng!


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Vừa qua, cử tri có đặt câu hỏi về cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Nhưng Sở Xây dựng trả lời thiếu trách nhiệm, qua loa, đối phó. Tôi xin trích toàn bộ nội dung trả lời của Sở XD như sau:

"Tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn thực hiện đến năm 2030"

Đề nghị Sở XD trả lời nghiêm túc câu hỏi của nhân dân

Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vừa qua, cử tri có đặt câu hỏi về cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Nhưng Sở Xây dựng trả lời thiếu trách nhiệm, qua loa, đối phó. Tôi xin trích toàn bộ nội dung trả lời của Sở XD như sau:

"Tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn thực hiện đến năm 2030"

Đề nghị Sở XD trả lời nghiêm túc câu hỏi của nhân dân

Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: