(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự án cao tốc Mộc Bài- TPHCM
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 0972203924     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2020 - 07 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 28/04/2020 - 10 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết tổng quan chung và tiến độ dự án xây dựng cao tốc Mộc Bài - TP.HCM.

Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, bao nhiêu hộ dân sẽ ảnh hưởng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 04/05/2020 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GTVT có nhận được câu hỏi: "Xin cho biết tổng quan chung và tiến độ dự án xây dựng đường cao tôc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng", Sở GTVT trả lời như sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND thành phố Hồ Chí Minh (theo Văn bản số 1351/TTg-CN ngày 14/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM-Mộc Bài).

2. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, một số thông tin chính  dự án như sau:

- Phạm vi dự án: Tuyến bắt đầu từ đường Vành đai 3 thuộc huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Điểm cuối: kết nối vào QL.22 tại Km 53+850 (trước Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Tổng chiều dài tuyến 50km.

- Quy mô đầu tư: Trước mắt đầu tư giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe trên toàn tuyến với tổng vốn đầu tư dự kiến: 13.614 tỷ đồng, bao gồm các chi phí sau:

+ Xây lắp: 5.417 tỷ đồng;

+ Lãi vay và các chi phí khác: 3.080 tỷ đồng.

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính: 5.117 tỷ đồng, trong đó: đoạn qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh: 4.130 tỷ đồng, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh: 987 tỷ đồng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 572 hộ, trong đó: Thành phố Hồ Chí Minh 207 hộ, tỉnh Tây Ninh 365 hộ.

Phương án bồi thường, số hộ bị ảnh hưởng sẽ chuẩn xác ở bước đo đạc trích đo bản đồ giải thửa và điều tra lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tiến độ

+ Phía tỉnh Tây Ninh: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn đo đạc.

+ Phía thành phố Hồ Chí Minh: Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh hiện đang chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, công tác thẩm định đang thực hiện; thời gian trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự kiến trong tháng 6/2020.

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2020 - 2025. 

Kính gửi Kênh hỏi đáp trực tuyến để thông tin đến cử tri./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự án cao tốc Mộc Bài- TPHCM
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết tổng quan chung và tiến độ dự án xây dựng cao tốc Mộc Bài - TP.HCM.

Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, bao nhiêu hộ dân sẽ ảnh hưởng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết tổng quan chung và tiến độ dự án xây dựng cao tốc Mộc Bài - TP.HCM.

Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, bao nhiêu hộ dân sẽ ảnh hưởng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: