(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0972203924     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2020 - 07 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 28/04/2020 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngành chức năng có thể thông tin chi tiết về tình hình hoạt động của Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài. 

1. Tổng quan về Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài (vốn đầu tư, chủ đầu tư, tình hình hoạt động...)

2. Sau khi siêu thị ngừng hoạt động, đất của siêu thị dùng vào việc gì?

3. Giải pháp của ngành chức năng đối với các nhà đầu tư vào Siêu thị miễn thuế Mộc Bài


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/05/2020 - 07 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin trả lời thắc mắc của Ông/bà như sau:

Siêu thị miễn thuế Mộc Bài hiện nay đã ngưng hoạt động do cơ chế về miễn thuế không còn nữa.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài
 Nội dung câu hỏi:

Ngành chức năng có thể thông tin chi tiết về tình hình hoạt động của Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài. 

1. Tổng quan về Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài (vốn đầu tư, chủ đầu tư, tình hình hoạt động...)

2. Sau khi siêu thị ngừng hoạt động, đất của siêu thị dùng vào việc gì?

3. Giải pháp của ngành chức năng đối với các nhà đầu tư vào Siêu thị miễn thuế Mộc Bài

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngành chức năng có thể thông tin chi tiết về tình hình hoạt động của Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài. 

1. Tổng quan về Siêu Thị miễn thuế Mộc Bài (vốn đầu tư, chủ đầu tư, tình hình hoạt động...)

2. Sau khi siêu thị ngừng hoạt động, đất của siêu thị dùng vào việc gì?

3. Giải pháp của ngành chức năng đối với các nhà đầu tư vào Siêu thị miễn thuế Mộc Bài

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: