(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền bồi thường
Người hỏi : Tấn     Số điện thoại: 0385911515     Email: tannibario@gmail.com@gmail.com     Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 02/05/2020 - 12 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 07/05/2020 - 10 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân có nghe vụ nhà máy rác tân hưng gây ô nhiễm đã lâu nhưng không biết tiền bồi thường thiệt hại thế nào cho người dân và cả người công dân ở nhà máy đó có được hưởng tiền lương hay chính sách ưu đãi gì khác không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 11/05/2020 - 11 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời công dân như sau:

1. Đối với nội dung phản ánh bãi rác Tân Hưng gây ô nhiêm đã lâu nhưng không biết tiền bồi thường thiệt hại thế nào cho người dân

Căn cứ Điều 602, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường:“Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi” và Điều 164, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường như sau:

1. Ô nhiễm môi trường và hậu quả do ô nhiễm môi trường phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, điều tra và kết luận kịp thời.

2. Hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường của tổ chức, cá nhân phải được phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm cá nhân được quy định như sau:

a) Người đứng đầu trực tiếp của tổ chức phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến hoạt động của tổ chức mình;

b) Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra;

c) Trường hợp cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường do thực hiện nhiệm vụ được tổ chức giao thì tổ chức phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.”

Do đó, nếu tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính toán thiệt hại của các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chỉnh phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường thì được quyết định giải quyết bồi thường theo các hình thức sau đây: Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại, yêu cầu trọng tài giải quyết hoặc khởi kiện tại tòa án đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chỉnh phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

Hiện nay, Nhà máy xử lý rác thải Tân Hưng do Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh làm chủ đầu tư tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng các cơ quan chức năng chưa phát hiện hay kết luận gì về việc Nhà máy xử lý rác thải Tân Hưng gây ô nhiễm, suy thoái hay thiệt hại về môi trường theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Đối với nội dung công nhân ở nhà máy đó có được hưởng tiền lương hay chính sách ưu đải gì khác không

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13.

Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động.

Căn cứ Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Theo quy định Điều 102 Bộ luật Lao động 2012 “quy định các chế độ phụ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động”.

Như vậy, nếu người lao động làm việc tại nhà máy xử lý rác thải Tân Hưng thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mức phụ cấp độc hại sẽ tùy theo sự thỏa thuận khi giao kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.

UBND huyện Tân Châu trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền bồi thường
 Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân có nghe vụ nhà máy rác tân hưng gây ô nhiễm đã lâu nhưng không biết tiền bồi thường thiệt hại thế nào cho người dân và cả người công dân ở nhà máy đó có được hưởng tiền lương hay chính sách ưu đãi gì khác không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân có nghe vụ nhà máy rác tân hưng gây ô nhiễm đã lâu nhưng không biết tiền bồi thường thiệt hại thế nào cho người dân và cả người công dân ở nhà máy đó có được hưởng tiền lương hay chính sách ưu đãi gì khác không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: