(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bổ sung hình ảnh
Người hỏi : DNTN Xăng Dầu Đong Á     Số điện thoại: 0913776277     Email:      Địa chỉ: 1/2 Nguyễn Văn Linh, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/02/2020 - 15 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 13/02/2020 - 16 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

bổ sung hình ảnh tại doanh nghiệp


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bổ sung hình ảnh
 Nội dung câu hỏi:

bổ sung hình ảnh tại doanh nghiệp

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

bổ sung hình ảnh tại doanh nghiệp

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: