(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dạy thêm sai quy định
Người hỏi : Phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị Trấn Bến Cầu
Ngày hỏi: 10/01/2020 - 16 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 13/01/2020 - 10 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Trưởng phòng giáo dục huyện Bến Cầu.

Tôi là phụ huynh học sinh đang học tại trường tiểu học thị trấn Bến Cầu (xin phép dấu tên). Nay tôi đề nghị Trưởng phòng giáo dục huyện Bến Cầu kiểm tra, rà soát lại tình trạng dạy thêm của tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2,3 của trường tiểu học thị trấn. Vì nếu không đi học thêm của chính giáo viên chủ nhiệm thì sẽ bị điểm kém hoặc học kém. Tình trạng này diễn ra đã rất lâu. Mong Trưởng phòng giáo dục nên kiểm tra, rà soát lại tình trạng dạy thêm sai theo quy định để nâng cao thời gian học tập cho phụ huynh kèm thêm. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 15/01/2020 - 15 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dạy thêm sai quy định
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Trưởng phòng giáo dục huyện Bến Cầu.

Tôi là phụ huynh học sinh đang học tại trường tiểu học thị trấn Bến Cầu (xin phép dấu tên). Nay tôi đề nghị Trưởng phòng giáo dục huyện Bến Cầu kiểm tra, rà soát lại tình trạng dạy thêm của tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2,3 của trường tiểu học thị trấn. Vì nếu không đi học thêm của chính giáo viên chủ nhiệm thì sẽ bị điểm kém hoặc học kém. Tình trạng này diễn ra đã rất lâu. Mong Trưởng phòng giáo dục nên kiểm tra, rà soát lại tình trạng dạy thêm sai theo quy định để nâng cao thời gian học tập cho phụ huynh kèm thêm. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Trưởng phòng giáo dục huyện Bến Cầu.

Tôi là phụ huynh học sinh đang học tại trường tiểu học thị trấn Bến Cầu (xin phép dấu tên). Nay tôi đề nghị Trưởng phòng giáo dục huyện Bến Cầu kiểm tra, rà soát lại tình trạng dạy thêm của tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2,3 của trường tiểu học thị trấn. Vì nếu không đi học thêm của chính giáo viên chủ nhiệm thì sẽ bị điểm kém hoặc học kém. Tình trạng này diễn ra đã rất lâu. Mong Trưởng phòng giáo dục nên kiểm tra, rà soát lại tình trạng dạy thêm sai theo quy định để nâng cao thời gian học tập cho phụ huynh kèm thêm. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: