(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Buôn bán cây mì giống tại Dương Minh Châu
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/01/2020 - 11 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 10/01/2020 - 08 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu cho nhân dân được biết về công tác quản lý các điểm bán mì giống. Hiện nay, các điểm bán mì giống đốt rác, gây ô nhiễm nguồn không khí khu dân cư, từ ngoại thành đến nội bộ thị trấn. Nhiều nhất là dọc tuyến đường 781, 784, đường Nguyễn Chí Thanh,...


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 16/01/2020 - 13 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, kết quả như sau:

Trên địa bàn huyện hiện có 07 trường hợp tập kết, mua bán cây mì giống, trong đó: 02 trường hợp còn hoạt động, 05 trường hợp không còn hoạt động do hết mùa vụ mì, cụ thể:

- Đường 781B có 02 trường hợp còn hoạt động mua bán cây mì, không có đốt rác gây ô nhiễm môi trường, thuộc địa bàn xã Suối Đá.

- Đường 781 có 03 trường hợp mua bán cây mì, nhưng không còn hoạt động, thuộc địa bàn xã Phan 02 trường hợp, xã Bàu Năng 01 trường hợp.

 - Đường Cù Chính Lan, Đường số 37 có 02 trường hợp, nhưng không còn hoạt động, thuộc địa bàn Thị trấn Dương Minh Châu.

Sau khi kiểm tra phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn đã nhắc nhở các cơ sở mua bán cây mì giống trên địa bàn không được đốt rác, gây ảnh hưởng môi trường khu dân cư, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường khu dân cư theo quy định.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Buôn bán cây mì giống tại Dương Minh Châu
 Nội dung câu hỏi:

Lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu cho nhân dân được biết về công tác quản lý các điểm bán mì giống. Hiện nay, các điểm bán mì giống đốt rác, gây ô nhiễm nguồn không khí khu dân cư, từ ngoại thành đến nội bộ thị trấn. Nhiều nhất là dọc tuyến đường 781, 784, đường Nguyễn Chí Thanh,...

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu cho nhân dân được biết về công tác quản lý các điểm bán mì giống. Hiện nay, các điểm bán mì giống đốt rác, gây ô nhiễm nguồn không khí khu dân cư, từ ngoại thành đến nội bộ thị trấn. Nhiều nhất là dọc tuyến đường 781, 784, đường Nguyễn Chí Thanh,...

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: