(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bảng hệ số phụ cấp
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp. tây ninh
Ngày hỏi: 08/01/2020 - 10 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 08/01/2020 - 13 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Nội Vụ Tây Ninh

xin cho tôi hỏi: hiên tại có văn bản nào quy định về hệ số phụ cấp chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng, phó phòng của một đơn vị sự nghiệp trược thuộc Sở do UBND tỉnh quản lý hay không?

trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/01/2020 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Hiện nay việc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ thực hiện theo Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và các Thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

- Do chưa rõ câu hỏi của ông (bà) thuộc đơn vị sự nghiệp lĩnh vực nào, Sở Nội vụ không thể thông tin cho ông (bà) biết quy định của ngành cụ thể về phụ cấp chức vụ trưởng, phó phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực.  

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bảng hệ số phụ cấp
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Nội Vụ Tây Ninh

xin cho tôi hỏi: hiên tại có văn bản nào quy định về hệ số phụ cấp chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng, phó phòng của một đơn vị sự nghiệp trược thuộc Sở do UBND tỉnh quản lý hay không?

trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Nội Vụ Tây Ninh

xin cho tôi hỏi: hiên tại có văn bản nào quy định về hệ số phụ cấp chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng, phó phòng của một đơn vị sự nghiệp trược thuộc Sở do UBND tỉnh quản lý hay không?

trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: