(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thẩm quyền xác định vị trí, khu vực thửa đất khi thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSDĐ lần đầu và khi chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Trần Trọng Nhân     Số điện thoại: 0888810707     Email: ubndthanhtay-tb@tayninh.gov.vn     Địa chỉ: ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/01/2020 - 15 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 07/01/2020 - 16 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi thẩm quyền xác định vị trí, khu vực đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐ lần đầu thuộc về cơ quan nào? Nếu là của UBND xã thì có hợp lý không vì VPĐKĐĐ- Chi nhánh là cơ quan trích đo, trích lục bản đồ địa chính sẽ nắm chặt hơn UBND xã.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 14/01/2020 - 07 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ quy định của Luật đất đai năm 2013; Điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư  Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời Ông Trần Trọng Nhân như sau:

Đối với những trường hợp giá đất được xác định bằng phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm xác định vị trí, khu vực thửa đất theo Bảng giá đất.

Đối với trường hợp giá đất được xác định bằng phương pháp so sánh trực tiếp, thu thập, chiết trừ, thặng dư thì Sờ Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể (đối với đất thuộc tổ chức), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện có trách nhiệm xác định vị trí, khu vực thửa đất theo Bảng giá đất (đối với đất thuộc hộ gia đình, cá nhân).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thẩm quyền xác định vị trí, khu vực thửa đất khi thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSDĐ lần đầu và khi chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi thẩm quyền xác định vị trí, khu vực đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐ lần đầu thuộc về cơ quan nào? Nếu là của UBND xã thì có hợp lý không vì VPĐKĐĐ- Chi nhánh là cơ quan trích đo, trích lục bản đồ địa chính sẽ nắm chặt hơn UBND xã.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi thẩm quyền xác định vị trí, khu vực đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐ lần đầu thuộc về cơ quan nào? Nếu là của UBND xã thì có hợp lý không vì VPĐKĐĐ- Chi nhánh là cơ quan trích đo, trích lục bản đồ địa chính sẽ nắm chặt hơn UBND xã.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: