(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tôi không tìm thấy văn bản Quy hoạch quảng cáo ngoài trời 2756/QĐ-UBND
Người hỏi : Huỳnh Huy Cường     Số điện thoại:      Email: huynhhuycuong@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/01/2020 - 08 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 06/01/2020 - 16 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tìm hiểu về quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhưng không tìm thấy văn bản:

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (quy hoạch) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21.11.2018.

Trên website của tỉnh và cả của sở VHTTDL

Nếu có thể cho tôi xin 1 bản qua email: huynhhuycuong@gmail.com

Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 15/01/2020 - 16 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh!

Ban quản trị hệ thống Hỏi đáp trực tuyến đã gửi mail kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đến địa chỉ mail: huynhhuycuong@gmail.com  và gửi kèm file trong nội dung trả lời câu hỏi.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tôi không tìm thấy văn bản Quy hoạch quảng cáo ngoài trời 2756/QĐ-UBND
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tìm hiểu về quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhưng không tìm thấy văn bản:

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (quy hoạch) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21.11.2018.

Trên website của tỉnh và cả của sở VHTTDL

Nếu có thể cho tôi xin 1 bản qua email: huynhhuycuong@gmail.com

Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tìm hiểu về quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhưng không tìm thấy văn bản:

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (quy hoạch) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21.11.2018.

Trên website của tỉnh và cả của sở VHTTDL

Nếu có thể cho tôi xin 1 bản qua email: huynhhuycuong@gmail.com

Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: