(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: null
Người hỏi : Hải Trần     Số điện thoại: 0979XXX868     Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/01/2020 - 21 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 06/01/2020 - 09 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi: Xin phép được hỏi: Ở buổi hoà giải vụ kiện dân sự, công dân là con ruột của người có nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện có được quay phim chụp ảnh buổi hoà giải không???
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/07/2020 - 16 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi trong quá trình xét xử tại Toà án nhân dân. Đề nghị liên hệ ông (bà) liên hệ tại Toà án nhân dân để được trả lời.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: null
 Nội dung câu hỏi: Xin phép được hỏi: Ở buổi hoà giải vụ kiện dân sự, công dân là con ruột của người có nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện có được quay phim chụp ảnh buổi hoà giải không???
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin phép được hỏi: Ở buổi hoà giải vụ kiện dân sự, công dân là con ruột của người có nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện có được quay phim chụp ảnh buổi hoà giải không???
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: