(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Không có bằng chuyên môn nhưng vẫn ký tên vào bản trích đo, trích lục địa chính do Công ty lập
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: mbnb     Địa chỉ: Phường Ninh Sơn
Ngày hỏi: 04/01/2020 - 10 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 07/01/2020 - 13 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Nay tôn xin phản ánh một việc như sau:

Cùng là nhân viên của Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thì phải có bằng chuyên môn nhưng nhân viên (Nguyễn Văn Thanh) của Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt, địa chỉ đường Lê Duẩn, P3, Tp. Tây Ninh không có bằng chuyên môn về lĩnh vực đang hoạt động mà vẫn ký tên vào bản mô tả, bản trích đo địa chính do Công ty này lập ra mà không có cơ quan nào kiểm tra xử lý. Đề nghị các cơ quan chưc năng có biện pháp kiểm tra, xử lý để các Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc trên địa bàn thành phố Tây Ninh được công bằng và minh bạch hơn. Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 17/01/2020 - 11 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thư Điện tử ngày 04/01/2020 về nội dung phản ánh liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực đo đạc của Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt, nội dung phản ánh:

“ Cùng là nhân viên của Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thì phải có bằng chuyên môn nhưng nhân viên (Nguyễn Văn Thanh) của Công ty TNHH MTV Địa chính Việt, địa chỉ đường Lê Duẫn, P3, Tp. Tây Ninh không có bằng chuyên môn về lĩnh vực đang hoạt động mà vẫn ký tên vào bản mô tả, bản trích đo địa chính do Công ty lập ra mà không có cơ quan nào kiểm tra xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử lý để các Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc trên địa bàn Thành phố Tây Ninh được công bằng và minh bạch hơn.”.

Qua xem xét nội dung Điện tử, Sở Tài nguyên và Môi trường ý kiến như sau:

- Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt đã được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1721 ngày 15/8/2017. Giấy phép có giá trị đến ngày 15/8/2022.

- Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Mã số doanh nghiệp: 3900883586 đăng ký lần ngày 18/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/11/2017. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Trần Hoài Hận, chức danh: Chủ tịch công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Trần Hoài Hận tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo Giấy phép đã cấp.

- Nội dung Thư phản ánh của cá nhân trên cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, sẽ thông báo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh, trong quá trình kiểm tra nghiệm thu hồ sơ đo đạc của hộ gia đình, cá nhân kiểm tra bằng cấp chuyên môn của cán bộ kỹ thuật ký trong hồ sơ (Hồ sơ của tổ chức sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tuy nhiên qua rà soát hồ sơ đo đạc gần đây không có hồ sơ do Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt đo đạc). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Thanh tra Sở rà soát, bổ sung vào Kế hoạch thanh, kiểm tra hoạt động đo đạc trong thời gian tới.  

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời Thư Điện tử ngày 04/01/2020 về nội dung phản ánh liên quan đến hoạt động đo đạc của Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Không có bằng chuyên môn nhưng vẫn ký tên vào bản trích đo, trích lục địa chính do Công ty lập
 Nội dung câu hỏi:

Nay tôn xin phản ánh một việc như sau:

Cùng là nhân viên của Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thì phải có bằng chuyên môn nhưng nhân viên (Nguyễn Văn Thanh) của Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt, địa chỉ đường Lê Duẩn, P3, Tp. Tây Ninh không có bằng chuyên môn về lĩnh vực đang hoạt động mà vẫn ký tên vào bản mô tả, bản trích đo địa chính do Công ty này lập ra mà không có cơ quan nào kiểm tra xử lý. Đề nghị các cơ quan chưc năng có biện pháp kiểm tra, xử lý để các Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc trên địa bàn thành phố Tây Ninh được công bằng và minh bạch hơn. Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nay tôn xin phản ánh một việc như sau:

Cùng là nhân viên của Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thì phải có bằng chuyên môn nhưng nhân viên (Nguyễn Văn Thanh) của Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt, địa chỉ đường Lê Duẩn, P3, Tp. Tây Ninh không có bằng chuyên môn về lĩnh vực đang hoạt động mà vẫn ký tên vào bản mô tả, bản trích đo địa chính do Công ty này lập ra mà không có cơ quan nào kiểm tra xử lý. Đề nghị các cơ quan chưc năng có biện pháp kiểm tra, xử lý để các Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo đạc trên địa bàn thành phố Tây Ninh được công bằng và minh bạch hơn. Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: