(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đáp án Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/01/2020 - 15 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 07/01/2020 - 09 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính hỏi: Sở Thông tin và Truyền thông, BTC cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11/2019. như sau:

1. Tại sao theo thông báo kết quả tháng 11, chỉ có 1 người đạt giải 1 và 2 người đạt giải 2, không có  3 người đạt giải 3 và 10 giải khuyến khích như thể lệ cuộc thi??? (trong khi đó số lượt người trả lời đúng lên đến mấy trăm người)

2. Tại sao theo thông báo kết quả tháng 11: Người đứng ở vị trí thứ 1 có dự đoán số lượt người trả lời đúng là 350 sai số 144 thì chênh lệch là 206, trong khi đó 2 người đạt giải 2 lại có dự đoán sai số chênh lệch là 350? nếu có sai sót đề nghị BTC rà soát lại và công bố kết quả?

3. Đề nghị BTC công bố đáp án đúng của 6 câu hỏi tháng 11/2019 và các tháng tiếp theo, để người tham gia thi đối chiếu với kết quả mình đã làm để xác định đúng sai?

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia, thiết nghĩ BTC cuộc thi cần công khai, minh bạch hơn trong việc trả lời và công bố kết quả, có vậy mới đạt được ý nghĩa, mục đích của cuộc thi.

Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 30/01/2020 - 13 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn,

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi liên quan việc công bố kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Chiến thắng Tua Hai”, tháng 11/2019. Đối với các thắc mắc của bạn, Ban Tổ chức Cuộc thi trả lời như sau:

1. Về số lượng người đạt giải cuộc thi tháng 11/2019

Theo Thể lệ Cuộc thi (ban hành kèm theo Quyết định số 03-QĐ/BTC, ngày 22/10/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi), hằng tháng Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 16 giải (gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích) cho các cá nhân trả lời đúng các câu hỏi của Cuộc thi và dự đoán chính xác nhất số lượt trả lời đúng.

Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11/2019 có tổng cộng 5.690 lượt người tham gia; trong đó chỉ có 03 người (với 206 lượt tham gia) trả lời đúng toàn bộ 6 câu hỏi. Về nguyên tắc, 03 người này chỉ được nhận 03 giải cao nhất của Cuộc thi; số giải còn lại (13 giải), Ban Tổ chức sẽ cộng dồn vào số giải thưởng của Cuộc thi tháng 12/2019.

2. Về cách thức xác định thứ hạng người đạt giải

Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11/2019 có tất cả 206 lượt trả lời đúng toàn bộ 6 câu hỏi. Để sắp xếp thứ hạng, Ban Tổ chức sẽ tiến hành so sánh mức chênh lệch giữa con số dự đoán của người dự thi với số lượt trả lời đúng các câu hỏi (ở đây là 206); người có số dự đoán gần nhất so với số lượt trả lời đúng các câu hỏi sẽ đạt thứ hạng cao nhất.

- Thí sinh Đinh Thị Hà dự đoán có 350 lượt trả lời đúng các câu hỏi; so với số chuẩn 206 thì chênh lệch là 144, được trao giải nhất.

- Thí sinh Nguyễn Kim Phượng, dự đoán có 1.200 lượt trả lời đúng các câu hỏi; so với số chuẩn 206 thì chênh lệch là 850, được trao giải nhì.

- Thí sinh Nguyễn Đăng Duy, dự đoán có 1.270 lượt trả lời đúng các câu hỏi; so với số chuẩn 206 thì chênh lệch là 870, được trao giải ba.

3. Về đáp án Cuộc thi, Ban Tổ chức đã công bố trên trang http://www.60namtuahai.tayninh.gov.vn sau khi kết thúc đợt thi.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đáp án Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11
 Nội dung câu hỏi:

Kính hỏi: Sở Thông tin và Truyền thông, BTC cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11/2019. như sau:

1. Tại sao theo thông báo kết quả tháng 11, chỉ có 1 người đạt giải 1 và 2 người đạt giải 2, không có  3 người đạt giải 3 và 10 giải khuyến khích như thể lệ cuộc thi??? (trong khi đó số lượt người trả lời đúng lên đến mấy trăm người)

2. Tại sao theo thông báo kết quả tháng 11: Người đứng ở vị trí thứ 1 có dự đoán số lượt người trả lời đúng là 350 sai số 144 thì chênh lệch là 206, trong khi đó 2 người đạt giải 2 lại có dự đoán sai số chênh lệch là 350? nếu có sai sót đề nghị BTC rà soát lại và công bố kết quả?

3. Đề nghị BTC công bố đáp án đúng của 6 câu hỏi tháng 11/2019 và các tháng tiếp theo, để người tham gia thi đối chiếu với kết quả mình đã làm để xác định đúng sai?

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia, thiết nghĩ BTC cuộc thi cần công khai, minh bạch hơn trong việc trả lời và công bố kết quả, có vậy mới đạt được ý nghĩa, mục đích của cuộc thi.

Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính hỏi: Sở Thông tin và Truyền thông, BTC cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” tháng 11/2019. như sau:

1. Tại sao theo thông báo kết quả tháng 11, chỉ có 1 người đạt giải 1 và 2 người đạt giải 2, không có  3 người đạt giải 3 và 10 giải khuyến khích như thể lệ cuộc thi??? (trong khi đó số lượt người trả lời đúng lên đến mấy trăm người)

2. Tại sao theo thông báo kết quả tháng 11: Người đứng ở vị trí thứ 1 có dự đoán số lượt người trả lời đúng là 350 sai số 144 thì chênh lệch là 206, trong khi đó 2 người đạt giải 2 lại có dự đoán sai số chênh lệch là 350? nếu có sai sót đề nghị BTC rà soát lại và công bố kết quả?

3. Đề nghị BTC công bố đáp án đúng của 6 câu hỏi tháng 11/2019 và các tháng tiếp theo, để người tham gia thi đối chiếu với kết quả mình đã làm để xác định đúng sai?

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia, thiết nghĩ BTC cuộc thi cần công khai, minh bạch hơn trong việc trả lời và công bố kết quả, có vậy mới đạt được ý nghĩa, mục đích của cuộc thi.

Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: