(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục mở đại lý xe nâng tại Tây Ninh
Người hỏi : Nguyễn Duy Hòa     Số điện thoại:      Email: hoanguyen@gmail.com     Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 07/01/2020 - 16 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 08/01/2020 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, do nhu cầu mở rộng thị trường mua bán xe nâng cũ, chúng tôi muốn mở đại lý tại Tây Ninh. Cho hỏi đối với xe nâng dầu cũ thì có cần giấy tờ gì đặc biệt không ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 17/01/2020 - 11 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

CÂU HỎI CỦA ÔNG/BÀ CHƯA RÕ NỘI DUNG, DO ĐÓ, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÔNG CÓ CƠ SỞ TRẢ LỜI. TRÂN TRỌNG./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục mở đại lý xe nâng tại Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, do nhu cầu mở rộng thị trường mua bán xe nâng cũ, chúng tôi muốn mở đại lý tại Tây Ninh. Cho hỏi đối với xe nâng dầu cũ thì có cần giấy tờ gì đặc biệt không ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, do nhu cầu mở rộng thị trường mua bán xe nâng cũ, chúng tôi muốn mở đại lý tại Tây Ninh. Cho hỏi đối với xe nâng dầu cũ thì có cần giấy tờ gì đặc biệt không ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: