(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về cải cách hành chính
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0366218227     Email: vothu1972@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành -Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/10/2019 - 07 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 10/10/2019 - 15 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển rầm rộ, nhà nước ta đang thực hiện cải cách hành chính theo hướng áp dụng công nghệ mới này, nhằm giảm áp lực nặng về hồ sơ giấy tờ để tiện giải quyết công việc hành chính mau chóng dễ dàng. Tôi xin hỏi:

-  Việc khiếu nại hay tố cáo người dân gởi gmail cho cơ quan chức năng được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Thanh tra Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/10/2019 - 15 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của công dân, đối chiếu với quy định của pháp luật Thanh tra tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011, Điều 22, Điều 23 Luật Tố cáo năm 2018 thì việc khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; hiện nay các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành cũng không quy định việc khiếu nại, tố cáo hình thức qua gmail.

Do đó việc khiếu nại hay tố cáo, người dân gửi gmail cho cơ quan chức năng là không đúng quy định và không được xem xét, thụ lý./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về cải cách hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển rầm rộ, nhà nước ta đang thực hiện cải cách hành chính theo hướng áp dụng công nghệ mới này, nhằm giảm áp lực nặng về hồ sơ giấy tờ để tiện giải quyết công việc hành chính mau chóng dễ dàng. Tôi xin hỏi:

-  Việc khiếu nại hay tố cáo người dân gởi gmail cho cơ quan chức năng được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển rầm rộ, nhà nước ta đang thực hiện cải cách hành chính theo hướng áp dụng công nghệ mới này, nhằm giảm áp lực nặng về hồ sơ giấy tờ để tiện giải quyết công việc hành chính mau chóng dễ dàng. Tôi xin hỏi:

-  Việc khiếu nại hay tố cáo người dân gởi gmail cho cơ quan chức năng được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: