(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phụ cấp độc hại
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp. tây ninh
Ngày hỏi: 02/10/2019 - 11 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 07/10/2019 - 08 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi: - Liên Đoàn lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh xã hội; Sở Nội vụ.

Tôi xin phép được xin ý kiến về vấn đề phụ cấp độc hại cho viên chức làm việc trong lĩnh vực thử nghiệm tiếp xúc với nhiều hóa chất vô cùng độc hại ( gây ung thư và vô sinh ...)

- Theo căn cứ: Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995;  Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996; Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/03/1999; Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/200; Quyết định số 1152/2003/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/9/2003; Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; 

=> Tất cả các QĐ và TT trên nói về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

-Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 15/1/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ,CC VC

* Tuy nhiên tất cả các QĐ và TT kể trên không có mục nào ghi rõ ràng là làm việc trong phòng thử nghiệm.  trong khi đó CB CC VC làm việc trong phòng thử nghiệm lại được miêu tả công việc là tiếp xúc với hóa chất độc hại nguy hiểm ... đúng theo miêu tả công việc trong các QĐ và TT kể trên.

Vì Vậy ngày 1/8/2005 đã có cuộc họp tại hôi trường Sở KH&CN Tây Ninh họp các ngành đơn vị có liên quan để thẩm định đánh giá xác định chế độ độc hại đối với CB CC VC, ra biên bản số 423/BB- KHCN ngày 01/8/2015V/v thẩm định đánh giá xác định chế độ độc hại đối với CB CC VC

kết quả phòng thử nghiệm được hưởng phụ cấp độc hại là 0.3

đại diện đoàn các ngành đã ký gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở LĐTBXH; Sở KH&CN; TT ƯDTBKH&CN; Chi cục TCĐLCL.

hiện tại theo tôi được biết chưa có QĐ và Thông tư nào thay thế các QĐ và TT trên vì vậy biên bản trên vẫn còn nguyên giá trị và đã được áp dụng đến hết 30/12/2018

xin phép cho tôi được hỏi xin ý kiến:

1/ bắt đầu từ 1/1/2019 biên bản trên có còn giá trị không?

2/ CB CC VC làm việc trong phòng thử nghiệm có được tiếp tục hưởng phụ cấp độc hại là 0.3 theo biên bản trên không?

3/ hiện tại có QĐ và TT nào thay thế các QĐ và TT trên không?

Tôi Trân trọng cảm ơn quý cơ quan!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 22 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Mục III Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức có ghi: Cán bộ, công chức, viên chức làm một số nghề hoặc công việc đặc thù trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đang còn hiệu lực, thì tiếp tục được hưởng cho đến khi có sự thay đổi các yếu tố độc hại, nguy hiểm là căn cứ để thỏa thuận phụ cấp. Nội dung câu hỏi bạn chưa nêu rõ các điều kiện, môi trường làm việc, các yếu tố độc hại, nguy hiểm tại thời điểm được xét hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Biên bản 423/BB-KHCN ngày 01/8/2005) và điều kiện, môi trường làm việc, các yếu tố độc hại, nguy hiểm thời điểm hiện tại (năm 2019). Bạn nên liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán, lãnh đạo đơn vị nơi bạn hiện đang công tác để có câu trả lời cụ thể về trường hợp của bạn.

Xin trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phụ cấp độc hại
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi: - Liên Đoàn lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh xã hội; Sở Nội vụ.

Tôi xin phép được xin ý kiến về vấn đề phụ cấp độc hại cho viên chức làm việc trong lĩnh vực thử nghiệm tiếp xúc với nhiều hóa chất vô cùng độc hại ( gây ung thư và vô sinh ...)

- Theo căn cứ: Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995;  Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996; Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/03/1999; Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/200; Quyết định số 1152/2003/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/9/2003; Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; 

=> Tất cả các QĐ và TT trên nói về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

-Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 15/1/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ,CC VC

* Tuy nhiên tất cả các QĐ và TT kể trên không có mục nào ghi rõ ràng là làm việc trong phòng thử nghiệm.  trong khi đó CB CC VC làm việc trong phòng thử nghiệm lại được miêu tả công việc là tiếp xúc với hóa chất độc hại nguy hiểm ... đúng theo miêu tả công việc trong các QĐ và TT kể trên.

Vì Vậy ngày 1/8/2005 đã có cuộc họp tại hôi trường Sở KH&CN Tây Ninh họp các ngành đơn vị có liên quan để thẩm định đánh giá xác định chế độ độc hại đối với CB CC VC, ra biên bản số 423/BB- KHCN ngày 01/8/2015V/v thẩm định đánh giá xác định chế độ độc hại đối với CB CC VC

kết quả phòng thử nghiệm được hưởng phụ cấp độc hại là 0.3

đại diện đoàn các ngành đã ký gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở LĐTBXH; Sở KH&CN; TT ƯDTBKH&CN; Chi cục TCĐLCL.

hiện tại theo tôi được biết chưa có QĐ và Thông tư nào thay thế các QĐ và TT trên vì vậy biên bản trên vẫn còn nguyên giá trị và đã được áp dụng đến hết 30/12/2018

xin phép cho tôi được hỏi xin ý kiến:

1/ bắt đầu từ 1/1/2019 biên bản trên có còn giá trị không?

2/ CB CC VC làm việc trong phòng thử nghiệm có được tiếp tục hưởng phụ cấp độc hại là 0.3 theo biên bản trên không?

3/ hiện tại có QĐ và TT nào thay thế các QĐ và TT trên không?

Tôi Trân trọng cảm ơn quý cơ quan!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi: - Liên Đoàn lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh xã hội; Sở Nội vụ.

Tôi xin phép được xin ý kiến về vấn đề phụ cấp độc hại cho viên chức làm việc trong lĩnh vực thử nghiệm tiếp xúc với nhiều hóa chất vô cùng độc hại ( gây ung thư và vô sinh ...)

- Theo căn cứ: Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995;  Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996; Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/03/1999; Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/200; Quyết định số 1152/2003/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/9/2003; Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; 

=> Tất cả các QĐ và TT trên nói về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

-Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 15/1/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ,CC VC

* Tuy nhiên tất cả các QĐ và TT kể trên không có mục nào ghi rõ ràng là làm việc trong phòng thử nghiệm.  trong khi đó CB CC VC làm việc trong phòng thử nghiệm lại được miêu tả công việc là tiếp xúc với hóa chất độc hại nguy hiểm ... đúng theo miêu tả công việc trong các QĐ và TT kể trên.

Vì Vậy ngày 1/8/2005 đã có cuộc họp tại hôi trường Sở KH&CN Tây Ninh họp các ngành đơn vị có liên quan để thẩm định đánh giá xác định chế độ độc hại đối với CB CC VC, ra biên bản số 423/BB- KHCN ngày 01/8/2015V/v thẩm định đánh giá xác định chế độ độc hại đối với CB CC VC

kết quả phòng thử nghiệm được hưởng phụ cấp độc hại là 0.3

đại diện đoàn các ngành đã ký gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở LĐTBXH; Sở KH&CN; TT ƯDTBKH&CN; Chi cục TCĐLCL.

hiện tại theo tôi được biết chưa có QĐ và Thông tư nào thay thế các QĐ và TT trên vì vậy biên bản trên vẫn còn nguyên giá trị và đã được áp dụng đến hết 30/12/2018

xin phép cho tôi được hỏi xin ý kiến:

1/ bắt đầu từ 1/1/2019 biên bản trên có còn giá trị không?

2/ CB CC VC làm việc trong phòng thử nghiệm có được tiếp tục hưởng phụ cấp độc hại là 0.3 theo biên bản trên không?

3/ hiện tại có QĐ và TT nào thay thế các QĐ và TT trên không?

Tôi Trân trọng cảm ơn quý cơ quan!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: