(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: BÁO TĂNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN HƯỞNG BHTN
Người hỏi : Khải Vy     Số điện thoại:      Email: lavendercastle1620@gmail.com     Địa chỉ: Khu phố 2, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/08/2019 - 08 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 04/09/2019 - 10 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan BHXH,

Mong BHXH giải đáp giúp em 1 trường hợp như sau:

-Lao động có thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 25/6 đến 25/9/2019.

- Lần nhận tiền BHTN cuối cùng vào 07/09.

- Nếu lao động tìm được việc làm và ký hợp đồng chính thức vào  ngày 10/09, doanh nghiệp báo tăng bhxh từ tháng 9 vậy thì người lao động có bị truy thu lại số tiền hưởng BHTN  không?.

Em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/09/2019 - 17 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời:
     Căn cứ Khoản 4 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm xã hội quy định:
     “4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.”
     Tại Khoản 3 Điều 53 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm xã hội quy định những trường hợp chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm:
      - Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
       - Người lao động có việc làm như:
       + Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
       + Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;
       + Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
        - Người lao động đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
        - Người lao động hưởng lương hưu hằng tháng
      - Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
       + Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;
       + Việc làm mà người lao động đó đã từng làm. 
       - Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;
       - Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
       - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời:

      Căn cứ Khoản 4 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm xã hội quy định:

      “4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.”

      Tại Khoản 3 Điều 53 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm xã hội quy định những trường hợp chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm:

        - Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; 

        - Người lao động có việc làm như: 

       + Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật; 

       + Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; 

         + Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động. 

- Người lao động đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an 

            - Người lao động hưởng lương hưu hằng tháng 

            - Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

          + Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;

          + Việc làm mà người lao động đó đã từng làm.  

        - Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; 

        - Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

        - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên 

        - Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

        - Người lao động chết 

        - Người lao động chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

        - Người lao động bị tòa án tuyên bố mất tích 

        - Người lao động bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù 

        Khi người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong những trường hợp trên mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền yêu cầu người lao động trả lại số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp đã hưởng.

       Căn cứ vào những quy định trên thì người lao động không phải trả lại số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp đã hưởng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: BÁO TĂNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN HƯỞNG BHTN
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan BHXH,

Mong BHXH giải đáp giúp em 1 trường hợp như sau:

-Lao động có thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 25/6 đến 25/9/2019.

- Lần nhận tiền BHTN cuối cùng vào 07/09.

- Nếu lao động tìm được việc làm và ký hợp đồng chính thức vào  ngày 10/09, doanh nghiệp báo tăng bhxh từ tháng 9 vậy thì người lao động có bị truy thu lại số tiền hưởng BHTN  không?.

Em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan BHXH,

Mong BHXH giải đáp giúp em 1 trường hợp như sau:

-Lao động có thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 25/6 đến 25/9/2019.

- Lần nhận tiền BHTN cuối cùng vào 07/09.

- Nếu lao động tìm được việc làm và ký hợp đồng chính thức vào  ngày 10/09, doanh nghiệp báo tăng bhxh từ tháng 9 vậy thì người lao động có bị truy thu lại số tiền hưởng BHTN  không?.

Em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: