(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường đất đỏ ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành khi nào nhà nước đầu tư làm đường nhựa?
Người hỏi : CVT     Số điện thoại: 0394458879     Email: cvtayninh@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 19/08/2019 - 09 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 19/08/2019 - 14 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở GTVT, UBND huyện Châu Thành

Tôi ở ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành.

Trước đây người dân ở ấp đã nhiều lần được xã Hảo Đước tổ chức họp dự kiến làm đường nhựa trung tâm ấp Cầu Trường, sau này sẽ làm đường liên xã Hảo Đước, An Cơ.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy nhà nước triển khai làm đường. Hiện nay, đường đỏ đã xuống cấp trầm trọng, khi trời mưa đường trơn trợt, xe cộ qua lại bị trợt té rất nhiều.

Rất mong Sở GTVT, UBND huyện Châu Thành quan tâm chỉ đạo để sớm làm đường nhựa trung tâm ấp Cầu Trường hoặc có trả lời cụ thể thời gian làm đường nhựa để người dân yên tâm.

Tôi xin chân thành cảm ơn. (Có ảnh đường hiện trạng kèm theo)


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 23/08/2019 - 14 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn quý ông bà đã nêu kiến nghị-phản ánh. UBND huyện xin trả lời quý ông/bà như sau:

 Qua khảo sát thực tế, hiện trạng tuyến đường cử tri đã phản ánh nêu trên là đúng, việc làm đường là phù hợp nguyện vọng chính đáng của người dân trong việc đi lại, vận chuyển nông sản trong khu vực này. Tuyến đường trên đã được UBND huyện Châu Thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 380/QD-UBND ngày 30/10/2018; dự án có tên: Đường trung tâm xã Hảo Đước; Tổng mức đầu tư: 7,886 tỷ đồng; Quy mô: láng nhựa mặt đường 3,5m, lề sỏi đỏ 2x1,5m. Dự án trên đã được UBND tỉnh đưa vào đầu tư công giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn “Mục hỗ trợ khác” và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn đầu tư tại Báo cáo số 337/BC-SKHĐT ngày 26/8/2019, với giá trị tỉnh phân bổ vốn cho dự án là 07 tỷ đồng. Ngày 26/8/2019, UBND huyện Châu Thành đã lập Tờ trình số 246/TTr-UBND trình UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan xem xét sớm bố trí vốn triển khai thi công. Theo giai đoạn đầu tư của dự án được UBND tỉnh ghi nhận, công trình sẽ được đầu tư trong khoảng thời gian 2019 - 2020, tùy thuộc vào vốn tỉnh phân khai thực hiện.

Trên đây là nội dung phản hồi thông tin cử tri ấp Cầu Trường xã Hảo Đước được biết, rất mong nhận được sự đồng tình chia sẻ của quý cử tri.

Trân trọng./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường đất đỏ ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành khi nào nhà nước đầu tư làm đường nhựa?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở GTVT, UBND huyện Châu Thành

Tôi ở ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành.

Trước đây người dân ở ấp đã nhiều lần được xã Hảo Đước tổ chức họp dự kiến làm đường nhựa trung tâm ấp Cầu Trường, sau này sẽ làm đường liên xã Hảo Đước, An Cơ.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy nhà nước triển khai làm đường. Hiện nay, đường đỏ đã xuống cấp trầm trọng, khi trời mưa đường trơn trợt, xe cộ qua lại bị trợt té rất nhiều.

Rất mong Sở GTVT, UBND huyện Châu Thành quan tâm chỉ đạo để sớm làm đường nhựa trung tâm ấp Cầu Trường hoặc có trả lời cụ thể thời gian làm đường nhựa để người dân yên tâm.

Tôi xin chân thành cảm ơn. (Có ảnh đường hiện trạng kèm theo)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở GTVT, UBND huyện Châu Thành

Tôi ở ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành.

Trước đây người dân ở ấp đã nhiều lần được xã Hảo Đước tổ chức họp dự kiến làm đường nhựa trung tâm ấp Cầu Trường, sau này sẽ làm đường liên xã Hảo Đước, An Cơ.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy nhà nước triển khai làm đường. Hiện nay, đường đỏ đã xuống cấp trầm trọng, khi trời mưa đường trơn trợt, xe cộ qua lại bị trợt té rất nhiều.

Rất mong Sở GTVT, UBND huyện Châu Thành quan tâm chỉ đạo để sớm làm đường nhựa trung tâm ấp Cầu Trường hoặc có trả lời cụ thể thời gian làm đường nhựa để người dân yên tâm.

Tôi xin chân thành cảm ơn. (Có ảnh đường hiện trạng kèm theo)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: