(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Danh sách người phát ngôn sở ngành tỉnh
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/08/2019 - 09 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 19/08/2019 - 14 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có thể xin được biết Danh sách người phát ngôn sở ngành tỉnh?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Danh sách người phát ngôn sở ngành tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có thể xin được biết Danh sách người phát ngôn sở ngành tỉnh?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có thể xin được biết Danh sách người phát ngôn sở ngành tỉnh?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: