(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Người hỏi : công ty cổ phần JSI Vina     Số điện thoại: 0362454668     Email: kimluong160801@jeongsan.com     Địa chỉ: Lô số 45-8-12, Đường N14, khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/06/2019 - 11 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 27/06/2019 - 13 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BQLKKT/UBND Tỉnh Tây Ninh,

Công ty chúng tôi có nhận được thông báo số 581/BQLKKT-BQLĐT về việc trao đổi thông tin đối với dự án có sử dụng máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Công ty chúng tôi từ nay đến cuối năm có dự định nhập khẩu một số máy móc đã qua sử dụng để phục vụ nhu cầu sản xuất. Vậy công ty chúng tôi cần chuẩn bị những chứng từ , hồ sơ như thế nào để cung cấp lên BQLKKT và UBND Tỉnh.

 

Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 01/07/2019 - 10 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Quyết định số: 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Căn cứ công văn chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 2814/VP-KTTC ngày 20/5/2019 về chủ trương tiếp nhận dự án có sử dụng máy móc, thiết bị đây chuyển công nghệ sản xuất đã qua sử dụng. 

Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT DA TỔNG HỢP POLYURETHANE VÀ DỆT VẢI của Công ty cổ phần JSI Vina trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhà đầu tư đăng ký danh mục máy móc, thiết bị sử dụng mới 100%; không sử dụng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Việc Công ty đề nghị nhập máy móc thiết bị đã qua sử dụng không phù hợp với hồ sơ đăng ký ban đầu và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

 Nay, Công ty đề nghị nhập máy móc thiết bị đã qua sử dụng, đề nghị Công ty lập bộ hồ sơ đăng ký đầu tư trong đó giải trình rõ tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phù hợp theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 (kèm theo các tài liệu có liên quan đến từng loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng) để Ban quản lý Khu kinh tế lấy ý kiến các sở, ban, ngành báo cáo UBND tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 2814/VP-KTTC ngày 20/5/2019.

Trân trọng./


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BQLKKT/UBND Tỉnh Tây Ninh,

Công ty chúng tôi có nhận được thông báo số 581/BQLKKT-BQLĐT về việc trao đổi thông tin đối với dự án có sử dụng máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Công ty chúng tôi từ nay đến cuối năm có dự định nhập khẩu một số máy móc đã qua sử dụng để phục vụ nhu cầu sản xuất. Vậy công ty chúng tôi cần chuẩn bị những chứng từ , hồ sơ như thế nào để cung cấp lên BQLKKT và UBND Tỉnh.

 

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BQLKKT/UBND Tỉnh Tây Ninh,

Công ty chúng tôi có nhận được thông báo số 581/BQLKKT-BQLĐT về việc trao đổi thông tin đối với dự án có sử dụng máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Công ty chúng tôi từ nay đến cuối năm có dự định nhập khẩu một số máy móc đã qua sử dụng để phục vụ nhu cầu sản xuất. Vậy công ty chúng tôi cần chuẩn bị những chứng từ , hồ sơ như thế nào để cung cấp lên BQLKKT và UBND Tỉnh.

 

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: